Beröringens effekter

Fysioterapeuten och forskaren Helena Backlund Westling berättar om en del aspekter av beröringen betydelse. Se intervjun genomförd i TV4.

Här är en annan längre intervju med Helena Backlund Westling.

Vi som arbetar med manuell terapi och smärtbehandling har nog alltid vetat om det betydelsefulla i beröring men det är naturligtvis positivt att forskningen har bevis för detta.

Massage eller inte för spända muskler

En missuppfattning som finns bland allmänheten är att sjukvården inte ger massagebehandling. Oftast tänker man då på den offentligt skattefinansierad sjukvården (oberoende om den drivs i offentlig eller i privat regi) och det kan i och för sig stämma att massage ytterst sällan ges av vårdgivare även om de har viss utbildning i massage och borde kunna ge denna behandling. 

Massage av nackmusklerna.-

Det är däremot en stor missuppfattning att tro att bara för att man är spänd i musklerna så är massage den enda eller bästa metoden för att behandla detta. Det finns en mängd olika behandlingsmetoder för att normalisera musklernas spänningstillstånd. Om vi utesluter läkemedelsbehandling som också är ett alternativ kan det ur ett rehabiliteringsperspektiv vara olika passiva behandlingsmetoder, rådgivning om ergonomi och egenvård men även aktiva metoder med inriktning av kroppskännedom och avslappning.

Inte allt för sällan hör jag patienter som har blivit av rekommenderade andra vårdgivare massage för att de är spända i. Det kan ibland vara vårdgivare som psykologer som inte ens arbetar med funktionsstörningar i muskler men även vårdgivare som är specialiserade på rörelseapparatens besvär.

Nackdelen med att nämna för en patient att han eller hon behöver massage för deras muskelspänningar blir att patienten ibland bara söker det och inte är öppen för att andra såväl manuella metoder (utöver massage), nålbehandling, ergonomisk rådgivning eller rehabiliteringsinsatser kan till och med vara att föredra.

Jag hoppas att fler inom vården tänker på vad som sägs till patienter och att man istället säger ”du kan söka dig till en vårdgivare eller terapeut som är inriktad på att arbeta med muskelspänningar så får de göra sin medicinska bedömning om vad som kan göras för att reducera muskelspänningar”.

Malmö den 25 april 2019

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Fysisk aktivitet för barn och ungdomar

Psykiska ohälsan bland unga anses vara ett av Sveriges största folkhälsoproblem. Här diskuteras hur unga med psykisk ohälsa i ett tidigt skede få hjälp. Seminarium vänder sig både till fysioterapeuter och beslutsfattare som politiker. Rekommendation för fysisk aktivitet tas upp.

Uthållighetsträning reducerar depression

Träning har effekter på mer än bara fysiska funktioner. En systematisk litteraturgranskning och metaanalys av 11 studier med 455 deltagare publicerad i Depression and Anxiety ( October 18, 2018). Författarna drar slutsatsen att 45 minuters måttlig uthållighetsträning tre gånger i veckan i lite mer än 3 månader har en stor antidepressiv effekt jämställd med läkemedelsbehandling.

Referens
Ioannis D. Morres, Antonis Hatzigeorgiadis, Afroditi Stathi, Nikos Comoutos, Chantal Arpin‐Cribbie, Charalampos Krommidas, Yannis Theodorakis. ”Aerobic Exercise for Adult Patients with Major Depressive Disorder in Mental Health Services: A Systematic Review and Meta‐Analysis.” Depression and Anxiety (First published: October 18, 2018) DOI: 10.1002/da.22842

Farlig träning i låsta rörelser

Hur ligger det till med träning i maskiner kontra fria vikter? Det finns fortfarande myter om styrketräning. Här är en amerikansk video där tränaren till och med säger att träning för mage och ländrygg i maskiner är farligt för att man är låst i rörelse. Tränaren framhäver att allt i maskin sker i låsta i rörelser således är farligt medan övningar med kroppsvikten och fria vikter är bättre. Det motsägelsefulla är att övningar för magen som visas är stora rörelsebanor där även rörelsen tas ut i höftleden och då aktiverar annat än bukmusklerna.

Överlag ska man vara ytterst försiktig om det inte finns vetenskapligt stöd för det att säga att träning är ineffektivt eller farligt. Här vill tränaren lyfta fram kategoriskt att övningar med kroppsvikten som mycket bättre än styrketräning i maskiner.  Det är utifrån modern fysioterapi och biomekanik (ett ämne inom anatomi där man ser kroppens vävnad utsätts för mekanisk påfrestning) inget som det finns stöd för övningar i maskiner är sämre eller farliga. Antagligen finns en baktanke att man som tränare vill få sina klienter att gå in mer i att övningar med kroppsvikten som kräver mer vägledning är det att föredra och helt plötsligt kan tränare boka in fler sessioner med sin klient.

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Träning i rymden

För att astronauter inte ska förlora för mycket fysisk funktion med bland annat muskelförtvining och försämrad bentäthet behöver träning ske.

Här lite mer information ARED styrketräningsmaskinen.