Inför användning av nålbehandling

Det finns en del lagar och förordningar att ta hänsyn till innan du börjar använda dry needling. Om du är legitimerad vårdgivare som exempelvis fysioterapeut eller naprapat behöver du inte anmäla din verksamhet till kommunen då är det IVO som är tillsynsmyndigheten men för övriga terapeuter som arbetar med nålbehandling gäller anmälningsplikt till kommunen du är verksam i.

Läs mer här på Socialstyrelsen om yrkesmässig hygienisk verksamhet .

Riskavfall

Du är skyldig att ombesörja att använda nålar hanteras på korrekt sätt. Här måste du kontakta kommunen där du bedriver din verksamhet om vad som gäller med riskavfall som nålarna räknas till. Generellt sett ska inte olika apotek ta emot nålar från näringsidkare och speciella regler gäller oftast även transport av riskavfallet.