Första sidan

Välkommen till utbildningsarrangör OrtMedRehab som inriktar sig på kvalitativa utbildningar och kurser inom manuell terapi, rehabilitering, träningslära och anatomi.  Mottot är: ”Kunskap baserad på saklighet och färdighet med hög patient-  och klientsäkerhet”

Det är betydelsefullt för en terapeut eller tränare att utöver det praktiska färdigheter också ha att en god reflekterande teoretisk förståelse för att uppnå en optimal omhändertagande av patienter och klienter .

Utbildningarna och kurserna som arrangeras strävar alltid efter bra mix mellan teori och praktik samt att du som terapeut eller tränare får en fördjupad förståelse för att kunna utvecklas kontinuerligt. Målet är inte bara lära sig grunder utan kunna analysera och värdera fakta och praktiska färdigheter från olika perspektiv.

Utbildningarna och kurserna som arrangeras  vänder sig till tränare, kroppsterapeuter, massageterapeuter och medicinska massageterapeuter. Men en del  kurser är även öppna och lämpliga för vårdgivare som fysioterapeuter, naprapater eller sjuksköterskor.

OrtMedRehab strävar inte på något sätt att bli störst utan att ha några kvalitativa vidareutbildningar och kurser som är under kontinuerlig utveckling.