Vidareutbildningar för manuella terapeuter

Välkommen till utbildningsarrangör OrtMedRehab som inriktar sig på kvalitativa vidareutbildningar och kurser inom manuell terapi, rehabilitering, ortopedisk medicin, träningslära och anatomi. 

Skolan har funnits sedan 2014. De första åren genomfördes alla vidareutbildningar och kurser genom grundarens, David Astons, webbplats. Men i syfte att särskilja mer David klinikverksamhet från utbildningsverksamheten placerades utbildningsverksamheten i bifirman, OrtMedRehab. David har tidigare under nästan 15 års tid arbetat som lärare och utbildningsansvarig på en av den tidens största massageskolor.

Biomekanik med rörelselära ur anatomin är viktiga ämnen inom  i vidareutbildningar inom manuell terapi.
Kunskap om anatomi, biomekanik och kinesiologi är oftast avgörande för en manuell terapeut.

Visionen för vidareutbildningar hos OrtMedRehab

Det är betydelsefullt för en terapeut att utöver de praktiska färdigheterna  också att ha en god reflekterande teoretisk förståelse. Detta är nödvändigt för att uppnå en optimal omhändertagande av patienter och klienter. OrtMedRehab hoppas kunna bidra med att utveckla dina nya praktiska färdigheter inom undersökning och behandlingsmetoder. Slutligen ska det leda till att du kan hjälpa flera av dina patienter/klienter med olika smärtor, spänningar och rörelsebesvär. Mottot för skolan är:

Kunskap baserad på saklighet och färdighet med hög patient-  och klientsäkerhet

Utbildningarna och kurserna som arrangeras strävar alltid efter bra mix mellan teori och praktik ur ett kritisk förhållningssätt. Du som terapeut, vårdgivare eller tränare ska få en fördjupad förståelse för att kunna utvecklas kontinuerligt. Men målet är inte bara lära sig grunder utan kunna analysera och värdera fakta och praktiska färdigheter från olika perspektiv.

Tillämpad och funktionell anatomi lärs ut med praktiska manuella tekniker.
Manuell teknik med tillämpad anatomi lärs ut på utbildningarna.

Vidareutbildningarna vänder sig till tränare, kroppsterapeuter,  manuella terapeuter, massageterapeuter och medicinska massageterapeuter. Men kan vara även öppna och lämpliga för vårdgivare som fysioterapeuter, naprapater och kiropraktorer och i en del fall sjuksköterskor.

OrtMedRehab strävar inte på något sätt att bli störst utan att ha några bra kvalitativa vidareutbildningar och kurser. De behandlingsmetoder och undersökningstekniker som lärs ut strävar vi efter ha skolmedicinska förklaringsteorier kring. Våra utbildningsverksamhet utvecklas kontinuerligt med nytt material och upplägg. Målet är att du som väljer att gå en kurs hos OrtMedReb ska uppleva att det är:

  • bra och lättförståeligt kursmaterial anpassat specifikt för ändamålet
  • en konkret råd tråd i teori och praktiska tekniker
  • att du snabbt kan omsätta kunskaperna med dina patienter/klienter
  • en tillämpad nivå med fördjupning inom anatomi och fysiologi
  • en hög patientsäkerhet kring förståelse av kontraindikationer

Under länken kurser hittar du de kurser OrtMedRehab arrangerar och under kontakt finns formulär ställa frågor men anmäla sig en av våra vidareutbildningar.

Utvecklas som terapeut eller vårdgivare

Reflektion i yrket som terapeut eller vårdgivare anser vi som viktiga är något som finns som röd tråd i våra vidareutbildningar. Du ska kunna hjälpa flera patienter och ha en djupare förståelse för de tekniker du lär dig hos. Efter en genomgången vidareutbildning hos oss ska du även kunna vara mer systematisk och strukturerad i omhändertagandet av dina klienter/patienter. Det är också bland annat därför denna webbplats delar med sig information och möjlighet att göra prov inom olika ämnen.

”Visdom är att veta vad man ska göra härnäst, skicklighet är att
 veta hur man gör det, och dygd är att göra det”
av David Starr Jordan

Välkommen!