Sjukdomar och skador

Patologi är läran om sjukdomar. Ordet patologi kommer från grekiskan där patos betyder lida och logia betyder lära. Ämnet är brett och berör allt från molekylnivå till kroppen som helhet.

Patologi ger kunskap om kroppens funktion eller reaktion vid sjukdom och skada. Kunskap i ämnet är en absolut förutsättning för att förstå hur man ska behandla patienter med olika sjukdomar eller skador. Inom medicinen används begreppet patofysiologi, vilket innebär att normala funktioner ”blivit fel”.

En del återkommande begrepp används inom patologin och medicinen. De vanligaste begreppen är etiologi som betyder orsaken till sjukdomar och patogenes som betyder hur en sjukdom utvecklas. Andra begrepp som används är diagnos som betyder att konstatera förekomsten av en sjukdom eller skada och ordet symtom som innebär de kännetecken en sjukdom eller skada har. Prognos betyderförutsägelse av sjukdomens eller skadans förlopp. Morbus, vilket förkortas Mb, betyder sjukdom och är en term som brukar kombineras med egennamn. Men användning av egennamn som diagnosbenämning minskas dels för att det är bättre beskriver sjukdomens särdrag.

Medicin är samlingsnamnet för läkekonst, vetenskap och lära om vård (såväl förebyggande som sjukvårdande), diagnostik av sjukdomar och skador samt terapi, det vill säga behandling. Medicin och patologi är väldigt omfattande ämnen. Du som arbetar mer terapeutiskt med kroppsbehandlingar måste kunna förstå:

  • Varför ett specifikt tillstånd är en kontraindikation?
  • Är kontraindikationen lokal (del av kroppen) eller regional (hela kroppen)?
  • Är det en kontraindikation under en vis fas (akut eller för alltid)?
  • Är det vissa massageterapeutiska metoder som kan vara kontraindicerande?
  • Hur ska du omhänderta patienter med kontraindikationer?

Det medicinska området kring olika skador och sjukdomar är stort vilket inte på något vis kan avverkas här men som massör bör du känna till de tillstånd som anses utgöra en kontraindikation för behandling.

Absoluta kontraindikationer

Tillstånd som inte ska behandlas med massage med

Akut trauma mot ryggraden eller nacken

Tumör i ryggraden eller ryggmärgen

Skelettinfektioner och kotkroppsinfektioner

Uttalad benskörhet

Diskbråck med eller utan neurologiska symtom

Nya frakturer

Bristningar i muskler, senor och ledband (gäller lokalt)

Akuta utledsvridningar (gäller lokalt)

Reumatiska sjukdomar som påverkar halsryggraden

Sjukdomstillstånd i halsartärer

Nackspärr efter övre luftvägsinfektioner hos barn och unga

Feber/Infektion

Inflammationer gäller lokalt

Elakartade tumörer

Relativa kontraindikationer

Tillstånd som ska rådfrågas med läkare om massage är lämpligt:

Blödarsjuka

Hjärt- och kärlsjukdomar

Kärlproblem som åderbråck

Blodproppar

Åderförkalkning och inflammation i kärl

När avspänning är omöjlig

Öppna sår och variga processer

Vissa hudsjukdomar som kraftiga eksem, smittande sjukdomar etc.

Graviditet i synnerhet den första trimestern

Akut trauma mot kroppens mjukdelar

Medicinering med propplösande och blodförtunnande medel

Cortisonbehandling

Medicinering med antidepressiva medel

Diabetes

Godartade tumörer