Patientfall Dry Needling

För bli godkänd på kursen dry needling ska två kortare patientfall redovisas. Syftet är vi ska se att ni har använt metoden med kliniskt resonemang. Omfattning ska vara en halv till en A4 sida per patientfall (radavstånd 1.5 och storlek typsnitt 12).

Patientfall 1

 • En avpersonifierad patient
 • Kortfattad anamnes
 • Din bedömning och hänsyn till eventuella kontraindikationer
 • Din behandling där du endast använder dry needling (antal nålar, muskler som behandlas)
 • Antal besök
 • Resultat av behandling
 • Din kortfattade reflektion

Patientfall 2

 • En avpersonifierad patient
 • Kortfattad anamnes
 • Din bedömning och hänsyn till eventuella kontraindiktioner
 • Din behandling där du kombinerar dry needling (antal nålar, muskler som behandlas) med andra metoder (varför valde du dessa metoder?)
 • Antal besök
 • Resultat av behandling
 • Din kortfattade reflektion

Redovisning

Skicka in dina patientfall till oss i ett dokument per mejl senast 1 vecka innan sista kursdagen. Lite diskussion kring patientfallen tas upp sista kursdagen. Vi tar emot följande filformat PDF eller Word (doc, docx). Glöm inte skriv ditt namn i dokumentet och sparar dokumentet gärna enligt följande förnamn_efternamn_patientfall