Massage

Svensk Massage

Den korrekta definitionen av massage är inte helt enkel att ge i och med  massagen omfattar en mängd olika beröringsmetoder. Den mer generella svensk definitionen av massage är att man använde glidningar, tryck och töjningar av hud, bindväv och muskler. En amerikansk definition av massage är:

“En grupp av systematisk och vetenskaplig manipulation av kroppsvävnader utfört med händerna i syfte att påverka nervsystemet, muskelsystemet och cirkulationen”.

Ordet massage härstammar antagligen från latinets massa eller grekiskans massein eller masso, vilka betyder beröring. Ordet skulle även kunna komma från arabiskan mass som betyder att röra. Den svenska massagen är idag systematiskt inriktad på behandling av muskulaturen. Det  skiljer sig däremot mellan olika utbildningsarrangörer hur massagen utförs vilket är fallet inom när det gäller manuell terapi i stort. Varje skola och i många fall den enskilda läraren sätter sin egen prägel på hur massage lärs ut. Det innebär att det kan finnas likheter mellan olika massörer men det kan även förekomma stora skillnader i hur man masserar. De exakta grepptekniker som används, ordningsföljden av greppen och vilket tempo massagegreppen utförs varierar således  bland olika massörer.

Vetenskapliga studier kan tyvärr vara dåliga på att beskriva exakt hur en massagebehandling eller vissa tekniker utförts. Exempelvis sker en del av de djupgående greppen i massagen med cirkelrörelse. Det gäller till exempel friktioner och petrissage över den muskelgrupp som behandlas där det kan ske mer längs med muskelfibrerna men även mer tvärgående i förhållande till muskelfibrerna. Inget behöver vara felaktigt ur ett behandlingsperspektiv även om enskilda terapeuter kan framhäva motsatsen.

Massagens historia

Massage nämns för första gången i kinesisk skrift år 2000 f.Kr. Troligen är olika trycktekniker som massage en av de absolut äldsta behandlingsmetoder som finns. Massage är således en av de äldsta dokumenterade behandlingsmetoderna som fortfarande förekommer idag. Massage sprids till Indien omkring år 1000 f.Kr. Det råder däremot delade meningar om massage spreds till Indien eller om det var från Indien den härstammar från ursprungligen.

Hippokrates, läkekonstens fader, som levde omkring 460-370 f.Kr., var den förste person som har skrivit om den medicinska effekten av massage.  Även fast Hippokrates teorier inom humanbiologi och medicin sällan stämmer med dagens kunskap så finns det fortfarande uttryck som han myntat som  används än idag.

Den grekisk läkare Glaudius Galenus som levde 199 -129 f.Kr., bidrog med en hel del skrivet material inom manuell terapi och även massage. Galenus vara även förespråkare av rörelser i terapi och i preventivt syfte.

Den franske läkaren Ambrosie Paré, 1517-1590, anses som den moderna kirurgens fader använde även massage för stela eller skadade leder. Ambrosie Paré vidareförmedlade sina teorier om massage till franska och tyska läkare.

Svenksen Per-Henrik Ling, 1776-1839 som anses som (sjuk)gymnastikens faderoch var den person som introducerade massagen i Sverige. Lings elev Dr Mathias Roth var den person som skrev den första engelska boken om den svenska massagen 1850.

Den holländska läkaren, Johann Metzger som levde mellan 1839 och 1909,  anses vara den som introducerade massage till den vetenskapliga omgivningen. Johann är även den person som tillsammans med andra läkare myntade de franska massagegreppstermerna effleurage (strykningar)petrissage (knådningar) och tapotement (hackningar).

Läkaresyskonen, Charles Fayette Taylor och George Henry Taylor var de som introducerade den svenska massagen till USA år 1856. De öppnade en ortopedisk klinik med inriktning på bland annat massage.

Den amerikanska läkaren John Harvey Kellogg som levde mellan 1852 och 1943 skrev artiklar och böcker om massage vilket bidrog till att massagen blev mer populär.

Olika former och namn på massage

Svensk massage eller klassisk massage som det även har kallats för går även under följande namn:

Idrottsmassage
Cirkulationsmassage
Oljemassage
Avslappningsmassage
Mjukdelsmobilisering
Mjukmassage
Smärtlindrande massage

I grunden är det samma grepptekniker som används men där syftet kan variera och därför har man även ibland valt andra namn.

Är du intresserad att testa dina kunskaper inom massage så kan du göra ett prov i:
massage
anatomi
fysiologi