Kliniskt resonomang

Kliniskt Resonemang för massageterapeuter

Som verksam massageterapeut och kroppsterapeuter det betydelsefullt att kunna föra ett strukturerat resonemang baserat på medicinsk och biomekanisk fakta kring olika patientfall. Du kommer bli mer reflekterade i din roll som terapeut och bättre på att omhänderta olika patienter.

Kursinnehåll

På denna kurs kommer patientfall att diskuteras ur ett skolmedicinskt och ortopediskmediciniskt förhållningssätt. Vägledning i hur undersökning bör ske och diskussion i differentialdiagnostik . Manuell terapi hur ett evidensbaserat perspektiv kommer vara en röd tråd i kursen. Vidare kommer behandlingsupplägg att diskuteras och vi kommer att repeterar vissa tekniker i undersökning och behandling.

Ta dina färdigheter och kunskaper i massageterapi till en högre nivå.

Kurs med betoning på diskussion och praktiska tekniker

Denna kurs bygger delvis de kunskaper som du har med dig men även den erfarenhet du eventuellt har skaffat dig som verksam terapeut. Du får möjlighet att dela med dig av din erfarenhet och få ökad förståelse för det kliniska resonemanget vid omhändertagandet av patienter. Diskussion om patientfall kommer att ske i seminarieform där ansvarig lärare vägleder samt får du möjlighet att förfina handlaget att praktiska tekniker.

Förkunskaper

Diplomerad massageterapeut. Du bör vara förtrogen med den manuella medicinska undersökningsmetodiken, medicin och patologi.

Examination och betyg

Det sker ingen skriftlig eller muntlig examination. Intyg erhålles efter avslutad kurs.

Omfattning

Kursen omfattar 12 lärarledda timmar fördelade på tre separata halvdagar med 2-4 veckors mellanrum vilket ger tid för reflektion och fördjupning.

 

Kursdagar

Ej fastställd ännu.

Utbildningsort, kurslokal och lärare

Kursen sker i Malmö vid Aston RehabMeds lokal

Kursavgift och anmälan

Kursavgiften är på 2500 SEK inklusive 25 % moms.