Dry needling

Denna kurs är fördelad på två tillfällen med 2 dagar respektive 1 dag vilket ger dig som terapeut/vårdgivare färdigheter att på ett patientsäkert sätt använda denna intramuskulära behandlingsform. I dry needling används traditionella akupunkturnålar men metoden får anses som en skolmedicinsk metod där ingen hänsyn tas till den traditionella kinesiska medicinen. Behandlingen är en effektiv intramuskulär metod och är ett utmärkt komplement till andra behandlingsmetoder för smärtlindring, reducera muskelspänningar och inaktivering av myofasciella triggerpunkter. Dry needling kallas även för IMS, intramuskulär stimulering.

Kursen har vi medvetet valt att göra lite längre för att på så vis bli både en grundkurs och tillägg med avancerade tekniker. På kursen tas bland annat följande upp:

  • fysiologiska effekter av dry needling
  • indikationer för behandling
  • kontraindikationer
  • hygien
  • kliniskt resonemang
  • nålsticktekniker för nacke, ansikte, rygg och extremitetsmuskler

Kursinnehåll

I den praktiska delen som kursen har störst tonvikt kring handlar det om ytanantomi och färdighetsträning i nålstickstekniker. Ett trettiotal olika ytliga och djupa muskler går vi igenom på kursen men upplägget på kursen är att du får med de färdigheter och patientsäkerhets tänk att du med tiden kan utföra dry needling på ännu fler muskler.

Utbildningsmaterialet

I kursavgiften ingår ett nytt skräddarsytt utbildningsmaterial i fyrfärg. Materialet är en sammanställning av facklitteratur och vetenskapliga artiklar som finns inom området.

En form av Dry needling som lärs ut på kursen och utfört på m. tibialis anterior.

Förkunskaper

En bra bakgrund för att tillgodogöra sig kursen är fysioterapeut, naprapat, kiropraktor, läkare eller osteopat. Studerande på dessa yrken som läst anatomi och fysiologi är också välkomna att gå kursen. Men även kroppsterapeuter med medicinsk utbildning såsom massageterapeut kan gå kursen. Du behöver vara relativt duktig på den topografiska anatomi och palpation av muskelspänningar och triggerpunkter.

Omfattning, examination och intyg

Kursen omfattar omkring 20 lärarledda timmar bestående av tre dagar bestående av fördelade vid två tillfällen. Detta upplägg av kursen ger dig även tid för reflektion och tillfälle att prova dry needling på patienter. Det sker ingen skriftlig eller muntlig examination. Intyg erhålles efter avslutad kurs.

Mer information om kursmål och kursschema hitta du här.

Kursdagar Dry needling 2023 (platser kvar)

I Malmö sammanlagt tre dagar i en omfattning av cirka 20 timmar vilket innefattar både teori och praktisk färdighetsträning (grundläggande och avancerade tekniker).

Lördag den 4 februari klockan 9.00 – 16.00 & Söndag den 5 februari klockan 9.00 – 16.00.

Lördag 18 mars klockan 9.00 – 16.00

Vi håller en timmes lunch någon gång mitt under dagen. Sluttiden vid 16.00 är cirkatid där vi aldrig håller på längre än det men kan däremot sluta tidigare.

Kurslokal och lärare

Utbildningslokalen är belägen i Malmö. Kurslokalen har kombinerad teorirum och praktiksal med britsar för färdighetsträning. Vi har valt att vara en lärare för maximalt 8 kursdeltagare för att ge bästa möjliga vägledning. Det innebär att det inte är möjligt att jämföra denna kurs i Dry Needling med en del konkurrerande kurser där en lärare kan finns för ett 20 tal kursdeltagare. Vårt upplägg med att först ha två kursdagar och sedan minst 4 veckor till avslutande tredje kursdagen gör att du hinner öva lite nålstick och reflektera kring patientfall så att nålstick kring riskfyllda muskler även kan gås igen den sista kursdagen.

Lärare och kursarrangörer är sjukgymnast David Aston.

Dry needling kan ske med en eller ibland flera nålar för smärtlindring.

Kursavgift och anmälan

I kursavgiften om 6500 SEK (inklusive 25 % moms) ingår allt förbrukningsmaterial och kurskompendier. Kaffe och te bjuds på. Antalet deltagare är begränsat till 8. Mejla oss om du har frågor eller vill anmäla dig till kursen. Kontaktuppgifter finner du under länken kontakt.

Anmälan sker enkelt genom att mejla oss att du är intresserad av delta i kursen i Dry Needling i Malmö. Läs mer om anmälningsvillkoren.