Humanbiologi

Vi kommer här att ta upp anatomi och fysiologi som vi anser kan vara nyttigt för terapeuter under utbildning eller redan färdiga terapeuter. Allt eftersom det tillkommer mer fakta kommer fler undersidor att läggas till.