Massageprov

Här kan du testa dina teoretiska kunskaper om massage. Lycka till!

Observera att detta prov inte är ett kunskapsprov att ansökan till de olika kurser vi arrangerar.

Results

Grattis du klarade provet med 80 procent eller mer vilket är ett bra betyg och du uppvisar god teoretiska kunskaper i massage som massör.

Tyvärr klarade du inte provet men fick du mellan 70 och 79 procent uppvisar du ändå acceptabla teoretiska kunskaper i massage som massör. Fick du under 70 procent bör du repetera lite mer.

#1. Vilket påstående stämmer inte vad gäller muskelspänningar?

#2. Hur gör du som massör eller massageterapeut om du inte har legitimation i vårdyrke när en förälder önskar att du ger massage till deras barn som är 5 år gammal?

#3. Om en klient kommer till din mottagning och säger att han hade feber för några dagar sedan men idag upplever han sig bara trött. Tänker du behandla klienten?

#4. Vilket av följande tillstånd kan behandlas med svensk massage?

#5. Vilket tillstånd behandlas inte med massage eller massageterapi?

#6. I vilken ordning utför man normal petrissage?

#7. En kvinna som fick cancer i bukspottkörteln för 1 år sedan önskar massage. Hur gör du?

#8. Ange ett samlingsnamn när det är tveksamt att behandla med massage.

#9. Vem skrev om massagens medicinska effekter för första gången?

#10. Vad mer än muskler kan massagegreppen påverka?

Avsluta och rätta