Massageprov

Här kan du testa dina teoretiska kunskaper om massage. Lycka till!

Observera att detta prov inte är ett kunskapsprov att ansökan till de olika kurser vi arrangerar.

Results

-
Grattis du klarade provet med 80 procent eller mer vilket är ett bra betyg och du uppvisar god teoretiska kunskaper i massage som massör.
Tyvärr klarade du inte provet men fick du mellan 70 och 79 procent uppvisar du ändå acceptabla teoretiska kunskaper i massage som massör. Fick du under 70 procent bör du repetera lite mer.

#1. Vem räknas som den svenska massagens fader?

#2. När omnämns massage för första gången?

#3. Vad händer i kroppen vid en avslappnsningsmassage utöver muskelavslappning?

#4. Vilket tillstånd ger inte ökade muskelspänningar?

#5. Vad stämmer inte med syftet av en anamnes?

#6. Är det tillåtet att ge massage till en person som är hjärtsjuk och äter läkemedel?

#7. Ange ett samlingsnamn när det är tveksamt att behandla med massage.

#8. I vilken ordning utför man normal petrissage?

#9. Vad är syftet med effleurage?

#10. Vilket påstående stämmer inte vad gäller muskelspänningar?

Avsluta och rätta