Massageprov

Här kan du testa dina teoretiska kunskaper om massage. Lycka till!

Observera att detta prov inte är ett kunskapsprov att ansökan till de olika kurser vi arrangerar.

Results

-
Grattis du klarade provet med 80 procent eller mer vilket är ett bra betyg och du uppvisar god teoretiska kunskaper i massage som massör.
Tyvärr klarade du inte provet men fick du mellan 70 och 79 procent uppvisar du ändå acceptabla teoretiska kunskaper i massage som massör. Fick du under 70 procent bör du repetera lite mer.

#1. Kan du utföra massage på baksida lår på både höger och vänster sida om patienten har en nytillkommen bristning på hamstings (muskel på lårets baksida) på vänster sida?

#2. Vem räknas som den svenska massagens fader?

#3. En kvinna som fick cancer i bukspottkörteln för 1 år sedan önskar massage. Hur gör du?

#4. Ange ett samlingsnamn när det är tveksamt att behandla med massage.

#5. Hur gör du som massör eller massageterapeut om du inte har legitimation i vårdyrke när en förälder önskar att du ger massage till deras barn som är 5 år gammal?

#6. En kvinna vill boka tid för en massagebehandling. Under samtalet kommer det fram att hon har ont i mellan skuldrorna och är i behov av massage. Hon berättar att hon är gravid i 15: e veckan. Hur gör du?

#7. I vilken ordning utför man normal petrissage?

#8. Vad händer i kroppen vid en avslappnsningsmassage utöver muskelavslappning?

#9. Vad anser du är mindre viktigt att en duktig massör/massageterapeut ska kunna när det gäller att ge behandling?

#10. Vad mer än muskler kan massagegreppen påverka?

Avsluta och rätta