Kursschema dry needling

Här finns schemaupplägget för kursen Kinesiotejp och idrottstejp. Datumen och tiderna finner du på länken dry needling under kurser.

Längre ner finns en kursplan som är skriven formellt enligt kutym men kursen är samtidigt inte en examinationskurs. Alla som deltar får kursintyg.

Schema

Kursdag 1

Bakgrund dry needling

Effekt och syftet med dry needling och dess fysiologiska effekter

Kontraindikationer

Hygien

Praktisk färdighet med nålstick extremitetsmuskler och sätesmuskler

 Kursdag 2 

Praktisk färdighet med nålstick kring skuldra, övre extremitet och ländrygg.

Avslutande diskussion

Patientfall att diskutera till kursdag 3

Kursdag 3
Kliniskt resonemang och patientfall

Praktisk färdighet med nålstick muskler hals, nacke och bröstkorg

Kursmål

Du ska kunna förstå de teoretiska grunderna för dry needling.

Du ha kunskap kring fysiologiska effekter av dry needling.

Du ska veta vilka rutiner gäller för hygien vid användning av nålbehandling.

Du ska veta vilka kontraindikationer och indikationer som gäller för användning av dry needling.

Du ska baserad på teoretiska anatomikunskaper och tillämpad funktionell anatomi kunna använda dry needling i olika patientfall.

För att bli godkänd krävs att du har 100 % närvaro.