Kursschema Positional Release

Här finns schemaupplägget för kursen Positional Release, triggerpunkter, långvariga smärttillstånd och dysfunktioner av ryggrad samt SI-led. Datumen och tiderna finner du på kursinformationen om Positional Release.

Längre ner finns en kursplan som är skriven formellt enligt kutym men kursen är samtidigt inte en examinationskurs. Alla som deltar får kursintyg.

Schema

Kursdag 1

Anatomi och biomekanik – Columna vertebralis

Manuell medicin praktisk färdighet:

 • Palpation av kotor
 • Ledlaxitet
 • Passiv rörelse cervikalt och lumbalt olika end feel
 • Benlängdsskillnad
 • Specifika ortopediska tester

Kursdag 2 

Manuella behandlingsmetoder och olika manuella terapier

Positional Release

Manuell medicin praktisk färdighetsträning:

 • Palpation cervikalt
 • Dynamisk palpation cervikalt
 • PRT cervikalt

Kursdag 3

Positionell Release Teori

Myofasciellt smärtsyndrom

Manuell medicin praktik färdighetsträning:

 • Palpation thorakalt
 • Dynamisk palpation thorakalt
 • PRT thorakalt

Kursdag 4

Myofasciella triggerpunkter

Manuell medicin praktik färdighetsträning:

 • Palpation lumbalt
 • Dynamisk palpation lumbalt
 • PRT lumbalt

Kursdag 5

Myofasciella triggerpunkter

Olika långvariga smärtsyndrom

Manuell medicin praktik färdighetsträning:

 • Palpation glutealt
 • Dynamisk palpation SI-leden
 • PRT SI-leden

Kursdag 6

Manuell behandling av långvariga smärtsyndrom

Manuell medicin praktik färdighetsträning:

 • Smärtlindrande och lätt massage

Avslut och diskussion

Kursmål

Du ska ha fördjupade kunskaper i anatomi och rörelselära kring ryggmuskulaturen med betoning på erector spinae.

Du ska förstå SI-ledens uppbyggnad och mekaniska rörelse samt kritiskt kunna relatera till hur ospecifika undersöknings tester är.

Du ska kunna förstå vad långvarigt smärtsyndrom är vad beträffar etiologi, symtom, diagnostik och terapi ur ett evidensbaserat perspektiv. Du ska på teoretisk nivå veta skillnader och likheter mellan olika långvariga smärtsyndrom däribland fibromyalgi.

Du ska kunna förstå myofasciellt smärtsyndrom etiologi, symtom, patofysiologi, diagnostik och enskilda musklers triggerpunkters symtom. Du ska kunna differentiera mellan långvariga smärtsyndrom och myofasciellt smärtsyndrom.

Du ska förstå begreppet dysfunktion inom manuella medicinen på olika nivåer kring biomekanik och patofysiologi med inriktning på muskel- och lednivå. Du ska känna till de jargonguttryck för dysfunktioner i ryggraden och bäckenet som används bland lekmän och vårdgivare/terapeuter.

Du ska på ett systematiskt sätt kunna integrera dynamiska palpation av i  din undersökning av ryggraden och SI-leden.

Du ska ha kunskaper om indikationer, kontraindikationer och fysiologiska effekterna av Positional Release.

Du ska kunna föra ett kliniskt resonemang kring patienter med olika smärttillstånd, såväl akuta och som mer långvariga besvär.

Du ska få insikt på övergripande nivå om bakgrunden till olika manuella terapiformer som kiropraktik, naprapati och ortopedisk medicin. Du ska känna till på teoretisk nivå olika behandlingstekniker som används i de olika manuella terapierna.

För att bli godkänd krävs 100 närvaro på kursens praktiska moment och ett aktivt deltagande i kursens teoretiska moment.