Avdragsrätt

Möjlighet till avdrag

I samband med att du vill gå en vidareutbildning så passar vi på informera om den regler som gäller för avdrag. När det gäller för rätten för avdrag i din näringsverksamhet (oberoende bolagsform) gäller att du får dra av de kostnader som har anknytning till den verksamhet du bedriver. Mer specifikt har du rätt att göra avdrag för kursavgifter om det gäller i vidareutbildning som baseras på de kunskaper och färdigheter du använder i din verksamhet. Du kan även gör avdrag för resor till och från kurslokal samt om du behöver logi.

Som regel gäller att du får även göra avdrag för den ingående moms som finns på de avdrag du har i näringsverksamhet och om du är momspliktig. Den moms du har betalt för en kurs (25 %) eller böcker (6 %) som du använder in din vidareutbildning får dras av. Säljer tjänster som massageterapi eller friskvård har du en utgående moms på 25 % där du redovisar och betalar in till Skatteverket skillnaden mellan den utgående momsen och ingående momsen. Du får bara dra av moms som avser din momspliktiga verksamhet. Läs mer om moms.

Tänk på att kriterier för att räknas till näringsverksamhet är självständighet, varaktighet och vinstsyfte. Det innebär att bara ha ett företag för avdragsmöjligheter är inte tillåtet även om man som nystartat företag får ha förlust i verksamheten.

Om din verksamhet utökas genom utbildningen då är utgiften för detta inte avdragsgillt. Det innebär i praktiken att grundutbildningar sällan blir avdragsgilla. Är du medicinsk massageterapeut och går en vidareutbildning för fördjupning i teori och praktiska ämnen som förutsätter att du har vissa baskunskaper är det oftast avdragsgillt. Men väljer du som massageterapeut att exempelvis läsa till exempel till kiropraktor eller osteopat då anses detta inte vara någon vidareutbildningar utan grundutbildningar och således är det inte avdragsgillt.

Tänk på att inskaffande av förbrukningsmaterial, facklitteratur och anatomimodeller inom din verksamhet också är avdragsgilla.

Generellt sätt får även du göra avdrag för inventarier som behövs i den näringsverksamhet men om de ska dras av på ett och samma år får beloppet inte överstiga ett halvt prisbasbelopp exklusive moms. I sådana fall ska någon form av avskrivning ske.

Läs mer om avdrag för företag/näringsverksamhet vilket oftast är mer omfattande än för privatpersoner på Skatteverket.

Även om avdragsrätt för näringsverksamhet får anses generös jämfört med det som gäller för privatpersoner så finns det en del kostnader som inte är avdragsgilla och dessa är:

– Förseningsavgifter
– Avgifter enligt arbetsmiljö och arbetstidslagen
– Skadestånd enligt MBL
– Medlemsavgifter
– Överrepresentation
– Kostnader för att bilda och registrera företaget
– Likvidationskostnader
– Personliga levnadskostnader
– Böter och viten
– Inkomstskatter
– Amorteringar på skulder
– Restavgifter
– Skattetillägg

Länkar till Skatteverket finns för mer information. Vi har valt att inte skriva exakta belopp då dessa justerar årligen men prisbasbeloppet ligger på cirka 44000 kr

Rekommenderat är att också diskutera med en kunnig redovisningskonsult för diskussion avdrag och bokföring. En godkänd eller auktoriserad revisor behövs bara om du driver aktiebolag där omsättning och vinsten överstiger 3 respektive 1.5 miljoner kronor och om mer än 3 anställda finns.