Kurser

Kurser för kroppsterapeuter och massageterapeuter

Vi vill inte kalla våra utbildningar och kurser för specialistutbildningar eller utbildning på avancerade nivå då vi anser att det är något  som sker inom medicinska utbildningar för akademiker på universitet. Läkare och sjuksköterskor kan blandat annat gå kurser på avancerad nivå eller bli specialister men då är omfattningen betydligt mer än de kurser som sker hos privata arrangörer på ett par helger eller någon termin.

Målet är utbildningarna och kurserna som OrtMedRehab arrangeras är sakliga, patient/klientsäkra och lätta att omsätta i praktiken. Kursmaterialet som  tas fram sker i en kombination av genomgång av facklitteratur och vetenskapliga artiklar samt klinisk erfarenhet inom området och närbesläktade områden.

Läroböcker inom manuell terapi och manuell medicin som delvis ligger till grund för våra kurser.
Utbildningsmaterial som används till utbildningarna och kurserna har en grund från olika läroböcker inom anatomi, fysioterapi och manuell terapi

Kurser som passar terapeuter med kunskap i humanbiologi

Kurserna vi arrangerar primärt är för personer med utbildning inom någon manuell terapi och eller medicinsk utbildning. Det finns för närvarande vi följande  kurser för kroppsterapeuter, manuella terapeuter och massageterapeuter:

  • Smärtsyndrom inklusive triggerpunkter, biomekanik och Positional Release
  • Dry needling så kallad torra nål i behandling av muskelspänningar inklusive triggerpunkter
  • Idrottstejpning och kinesiotejpning
  • Kliniskt resonemang, patientfall och evidens  för manuell terapi
  • Modern rehabträning och dess grunder
  • Vi har även en utbildning i massage i friskvårdande och behandlande syfte för personer med  förkunskaper inom anatomi och fysiologi.

Kurserna sträcker sig från en dag till en vecka där de längre kurserna är uppdelade vid ett par tillfällen. All kursverksamhet sker centralt i Malmö vilket gör det enkelt att ta sig till oss från såväl närområde men även orter längre bort. Kunskapskontroll av inlämningsuppgifter kan förekomma men majoriteten av OrtMedRehabs kurser har inga tentor/prov.

Undervisningens upplägg

Undervisningen varvar teori med praktik där vi alltid vill du som terapeut och vårdgivare får en solid grund i förståelse kring undersökning- och behandlingstekniker baserat på anatomi samt skolmedicinsk fysiologi och patologi.

Vid föreläsningar och den praktiska genomgången kan du för anteckning men för det mesta finns allt du behöver i kursmaterialet.

Inlärning är individuell. Vi använder därför olika sinnen i undervisning och allt material är i färg där den manual för praktiska färdigheter har konkreta steg hur en teknik ska utförs.

Är det något du inte förstå vid undervisningen eller mellan utbildningsdagarna tveka aldrig att fråga oss. Ställ gärna frågor – ingen fråga är för dum.

Livslångt lärande

Manuell terapi och smärtbehandling är ett komplext område. Det är antagligen därför det finns så många olika inriktningar och yrkesgrupper som arbetar med dessa området ur olika perspektiv. Vi strävar efter att lära dig strukturen i en undersökning och behandling först där du ska förstå syftet med de enskilda teknikerna/testerna. Men ha tålamod då du successivt kommer utvecklas ännu mer för att arbeta målinriktat och strukturerat.

Du som arbetat flera år som terapeut vet att det kan ta många år att utvecklas och förfina dina förmågor och handlag. Egentligen är områdena inom manuell medicin något man aldrig blir fullärd i. För seriösa terapeuter och vårdgivare grundutbildning som man gått bara första steget till ett livslångt lärande.

“Kunskap är en process av att samla in fakta; vishet ligger i att förenkla fakta.” av Martin Fischer

Vidareutbildningar inom olika behandlingsmetoder

Vi har valt att inte ha alla kurser igång samtidigt så titta på underlänkarna när nästa kurstillfälle är. Kurserna vi arrangerar täcker inom områden och ämnen utan direkt konkurrera med varandra även om ett par teoretiska inslag kan var desamma . För att vara mer miljömedveten väljer vi att inte marknadsföra våra kurser via prospekt eller broschyrer utan allt finns skrivit på denna webbplats. Du som önskar mer information eller har frågor är självklart välkomna att kontakta oss.

Ansvarig för OrtMedRehab är legitimerad sjukgymnast David Aston.
Medicinsk massageterapeut Jörgen Johnsson är samarbetspartner och delansvarig för vissa kurser.