Kurser

Vi vill inte kalla våra utbildningar och kurser för specialistutbildningar eller utbildning på avancerade nivå då vi anser att det är något  som sker inom medicinska utbildningar för akademiker. Läkare och sjuksköterskor blandat annat kan gå kurser på avancerad nivå eller bli specialister men då är omfattningen betydligt mer än de kurser som sker hos privata arrangörer på ett par helger eller någon termin.

Målet är utbildningarna och kurserna som OrtMedRehab arrangeras är sakliga, patient/klientsäkra och lätta att omsätta i praktiken. Kursmaterialet som  tas fram sker i en kombination av genomgång av facklitteratur och vetenskapliga artiklar samt klinisk erfarenhet inom området och närbesläktade områden.

Utbildningsmaterial som används till utbildningarna och kurserna har en grund från olika läroböcker inom anatomi, fysioterapi och manuell terapi

Det finns för närvarande vi följande  vidareutbildningar för kroppsterapeuter och massageterapeuter:

  • Smärtsyndrom inklusive triggerpunkter, biomekanik och Positional Release
  • Dry needling så kallad torra nål i behandling av muskelspänningar inklusive triggerpunkter
  • Idrottstejpning och kinesiotejpning
  • Kliniskt resonemang, patientfall och evidens  för manuell terapi
  • Modern rehabträning och dess grunder
  • Vi har även en utbildning i massage i friskvårdande och behandlande syfte för personer med  förkunskaper inom anatomi och fysiologi.

Vi har valt att inte ha alla kurser igång så titta på underlänkarna om när nästa kurstillfälle. För att vara mer miljömedveten väljer vi att inte marknadsföra våra kurser via broschyrer utan allt finns skrivit på denna webbplats. Önskas mer information är ni självklart välkomna att kontakta oss.

David Aston & Jörgen Johansson