Patientfall tejpning

Här tas upp några patientfall som vi går igenom på kursen  i idrottstejp och kinesiotejp. Det finns naturligtvis mer än ett svar på frågorna med det som diskuterade på kursen i vår i Malmö kan ni mejla mig för att få en kort redogörelse av vad vi gick igenom.

Patientfall med subakuta ländryggsbesvär

Patient har haft besvär en ryggskott sedan ett par veckor tillbaka som börja blir bättre men stelhet kvarstår. I din undersökning finner du att rörelseanalys visar på nedsatt lateralflexion åt vänster med viss smärta höger sida ländrygg. Funktionstest av quadratus lumborum är inkoordinerad på höger sida. Töjningstest av erector spinae och quadratus lumborum är något stram med mer känning på höger sida. Palpationsömhet nivå L4-5 höger sida. Normal spänningsgrad av erector spinae. Inga tecken på neurologi med ischias, nedsatt kraft eller känsel.

Vad kan det vara för diagnoser som patienten har drabbats av?

Vilka tejpmetoder kan vara lämpliga att använda?

Kan du motivera syftet?

idrottstejp-handled

Patientfall med långvarig axelproblematik

Patient har haft besvär höger axel i många år med rörelsesmärtor men vilovärk. Vanlig röntgen visa inget. Reabiliteringsträning med vägledning av fysioterapeut har givit viss effekt med patient fysisk aktiv på fritid. Aktiv och passiv abduktion är smärtinskränkt höger vid 130- 150 grader och inskränkt i utåtrotation. Funktionstest av supraspinatus och mellersta deltoideus höger sida framkallar smärtor.  Töjningstest av suprapsinatus höger är lite stram med lite smärta. Palpationsömhet tubeculum majus höger. Ökad spänning av supraspinatus och infraspinatus höger sida.

Vad misstänker du för diagnoser?

Vilka tejpmetoder kan vara lämpliga att använda?

Kan du motivera syftet med tejpningen?