Grepp i massage

Massagegrepp

Massageomhändertagande

Om du som massör ska kunna ge en bra behandling förutsätts att du kan rörelseapparatens anatomi. Du ska kunna följande angående massagen:
– Korrekt vägledning med handdukar, benrullar, armstöd och smycken
– Massagegreppens rytm som ska kunna varieras
– Bearbeta hela muskeln i rätt vinkel i förhållande till muskelfibrerna
– Använda tillräckligt med tryck eller fånga upp muskeln  på ett korrekt sätt men även anpassa tryck utifrån din klients förutsättningar
– Utföra massagegreppet tekniskt korrekt med en distinkt skillnad av olika grepp
– Rätt ordningsföljd av massagegreppen

Massagegreppen

Den generella ordningsföljden för de vanligaste massagegreppen är:
1. Effleurage
2. Crikulär petrissage
3. Djupgående strykningar
4. Omvända cirkulära friktioner
5. Cirkulära friktioner
6. Tvärgående petrissage
7. Petrissage vridning
8. Tapotement/Vibrationer
9. Effleurage

Massagegreppen

På många av greppen finns filmklipp hämtade från en mindre studie David Aston har gjort i biomekanik där mätning av muskelaktivitet och ledrörelser har analyserats hos två massörer. när de utförde ryggmassage.

Effleurage

Effleurage är det inledande uppvärmningsgrepp som används i när du stryker ut massagekräm eller olja.  Effleurage  utförs långsamt som strykningar. Greppet utförs  Effleuragens riktning sker alltid mot hjärtat. Du ska ha mindre tryck när du glider över skelettstrukturer och likaså på tillbakavägen. Greppet får klienten att vänja sig vid beröring . Vid effleurage anpassas du fingrarna efter kroppsstrukturen. Antingen kan spretande eller samlade fingrar användas beroende på klienten kroppsbyggnad. Vid utförandet av greppet ska händerna inte släppa hudkontakten under dessa glidningar.

Effleurage används i början av behandlingen och utförs då långsamt. Man kan också avsluta en behandling med effleurage. Greppet kan även utförs snabbt och syftet är då att ge en mer stimulerande effekt.

Cikulär petrissage

Petrissage är djupare grepp för tryck och kompression av muskulaturen. I definition kan en mängd olika grepp ingå. Petrissage och kallas här för cirkulär petrissage. Greppet utförs som en knådning i cirklar med handlovarna. Du kan antingen använda ena handen eller växelvis båda händerna. Fingertopparna används som ett stöd men de ska vara avslappnande. I cirkelrörelsen ska trycket vara hårdare när du utföra petrissagegreppet ifrån dig och lättare på tillbakavägen. Du lättar på trycket när du masserar över skelettstrukturer. Cirkulär petrissage skall utföras i lugnt och jämt tempo och kan utföras i både muskelns längd- eller tvärriktning. Om greppet utförs med höger hand sker cirkelrörelsen medsols och arbetar man med vänster hand sker cirkelrörelsen motsols. Petrissage används för att bearbeta musklerna och för att uppnå en avslappningseffekt.

Djupgående styrkning

Djupgående strykningar utförs i ett långsamt tempo med kräm eller olja Greppet utförs längsgående i muskelns fiberriktning. Du arbetar från muskelns ursprung till fäste eller från fäste till ursprung. Greppet utförs inte i båda riktningarna. Med djupgående strykningar bearbetar dy muskeln i fem till tjugo centimeters områden, det vill säga du behöver inte täcka in hela vägen från fäste till ursprung. Greppet utförs primärt på de områden av en muskel där det finns spänningar. Djupgående strykningar kan utföras med:

–  handloven vilket minst djupverkande och ligger närmare effleurage

–  fingerspetsarna vilket mer djupverkande

–  knytnävens framsida vilket kan användas i vissa sammanhang för mer muskulösa klienter som inom idrottssammanhande

Ju mindre kontaktyta duhar desto mer djupverkande kommer detta greppa att upplevas. Det innebär att djupgående strykningar med fingertopparna är mer djupverkande än ett grepp där handloven används. Greppet kan även utföras med knogen men här är en varning är på sin plats då man inte har samma känsel på knogen som på fingrarna. Greppet kan därför bli för djupverkande. Djupgående strykningar med knogen är endast lämpligt om man har en patient som är muskulös och är van vid behandling.

Cirkulära friktioner

Friktioner är en form av mindre cirkulära rörelser som utförs med fingrarna och där man använder tummen som stöd. I cirkelrörelsen ska trycket vara hårdare när du masserar ifrån dig och lättare på tillbakavägen. Den primära effekten av friktioner är töjning av muskeln och bindväven. Friktioner ökar även cirkulationen. Där muskulaturen är tjock kan man använda knuten hand. Genom att öka vinkeln mellan fingrarna och den muskel som behandlas kan man komma djupare ner i muskeln. Du kan arbeta med friktioner både med- och motsols. Friktioner kan utföras i både muskelns längd- eller tvärriktning. Friktioner kan även ske med tummen vilket är vanligt inom idrottsmassagen men risken är .

Det som kännetecknar friktioner är att rörelsen sker i cirkelrörelser tvärgående muskelns fiberriktning.

Observera att man som terapeut inte bör jobba med tummen för att undvika risken för överansträngning eller förslitning. Använd hellre fingrarna, som med fördel kan var lite böjda, för att minska ledbelastning i ytterlägena. Det har ingen betydelse vilken hand som är underst vid tvåhandsfriktioner.

Observandum är att kraftigare klienter då kan djupgående cirkukära friktioner  leda till blåmärken och utgjutningar.

Friktioner kan även ske genom att man drar muskeln mot sig och kallas då för omvända  cirkulära friktioner.

De cirkulära friktionerna sker antingen med dubbelhandsfattningen eller med en hand.

Tvärgående petrissage

Tvärgående petrissage utförs med handloven, fingrarna eller med tummen. Man trycker först muskelbuken från sig och jobbar igenom hela muskeln och dra därefter muskeln mot sig. Greppet kallas även för kantning.

Håll kvar en liten stund i ytterläget för att erhålla en liten töjning. Tvärgående petrissage sker växelvis med höger och vänster hand men det är inte fel att genomföra greppet med båda händerna samtidigt.

Petrissage vridning

Petrissage vridning sker av de muskler som ett töjnings och kompressionsgrepp. Greppet kallas även för saxning. Virdningen utförs med ena handens fingrar och med motsatta handens handlov, alternativt tumlov, genom att fingrarna drar muskeln mot sig och handloven trycker ifrån. Greppet utförs som en vridning av muskelbuken och kvarhålls i några sekunder för att sedan långsamt släppas tillbaka. Därefter skiftar duså att den andra handens fingrar möter motsatta handens handlov alternativt tumlov.

Tapotement

Tapotement utförs som hackningar med båda händerna växelvis med lillfingersidan mot muskeln. Greppet sker vanligtvis som avslutning i en behandling och sker då i avslappnade syfte men greppet kan också vara muskelstimulerande om du för lite kraftiga och snabbare. När man utför greppet i ett lugnt tempo under en längre tid får man en avslappning i muskulaturen. Ökar du däremot tempot med hårdare hackningar blir resultatet ett grepp som stimulerar.

Vibrationer

Vibrationer utförs som en skakning  i sidle av muskulaturen. Du skakar muskeln i ett relativt långsamt tempo med ett lätt tryck för att uppnå en avslappnande effekt. Vibrationer används som ett avslutande grepp för vissa muskler. Ökar du däremot tempot med snabbare vibrationer blir resultatet ett grepp som mer får anses stimulerar.

Felaktiga massagegrepp

Behandlingsmetoder som påverkar leder ingår inte i svensk massage. Bilden visar hur massören gör en fotvalvslyftning. Greppet påverkar inte bara musklerna utan även lederna i foten. Sådana här grepp ska  alltid föregås av en undersökning av fotens leder vilket inte ligger inom ramen för massören kompetensomårde.

Ett grepp som inte har med massage att göra utan en ledmobilisering.