Massör

Utbildning till Diplomerad Massör

Massör är en av de äldsta manuella terapiyrkena och börjar i västvärlden få en renässans efter att man till och med i utbildning inom sjukvård i modern tid tagit bort massagen. Det unika med massage som manuell terapiform är att den kan användas för ren avslappning men även i behandlande syfte såväl självständigt men även som komplement till andra behandlingsmetoder.

Du lär dig svensk massage men även andra massagegrepp som idrottsmassage.

Omfattning och innehåll

Utbildningen är primärt praktiskt med tillämpad anatomi där du vid 6 dagar fördelat på 3 tillfällen om 10-14 timmar med cirka 40 timmar total handledd undervisning. Det är 4-8 veckor mellan varje kurstillfälle. Maximalt 10 deltagare på kusen ger också möjligheter till betydligt mer handledning än om du går en utbildning med fler deltagare. Ännu en fördel med denna utbildning är det finns flera veckors till att reflektera och öva mellan utbildningstillfällena vilket ger dig bättre förutsättningar i att utveckla dina färdigheter som massör.

Du kommer också behöva göra praktik där du mellan tillfällena genomför massage med sammanlagt 15 timmar och efter utbildningens slut ska du ha gjort ytterligare 15 timmars praktik. Lite teori kring massagens effekter och tillfällen där behandling inte ska ske så kallade kontraindikationer kommer tas upp på utbildningen.

Med detta upplägg kommer utbildning för dig med nedanstående förkunskaper att ge dig en bra grund att stå på även om antalet  utbildningstimmar är mindre än en del längre utbildningar till diplomerad massör men som vänder sig till alla och även de utan förkunskaper inom humanbiologi.

I utbildning lär du dig svensk massage men även en del grepptekniker från andra manuella terapier och hur du kan använda det inom friskvårdande och avslappnade syfte. Du kommer lära dig modifiera massage för behandling och även idrottsmassage

Efter avklarad utbildning blir du diplomerad massör och du kommer att kunna arbeta primärt med massage i friskvårdande och avslappnade syfte men har du en bakgrund som fysioterapeut eller osteopat kan du naturligtvis använda massage integrerat i behandlande syfte.

Förkunskaper

Utbildning till massör är för dig med förkunskaper inom anatomi och fysiologi motsvarande 7.5 högskolepoäng. Istället för att lyfta fram på ett föråldrat sätt antal timmar väljer vi att redovisa vilken omfattning och nivå du bör ha studerat vilket blir mer lättolkat. Följ länken anatomi för att få mer information i vad du bör Inriktningen ska vara rörelseapparatens anatomi. Är du fysioterapeutstudent, läkarstudent, kiropraktor eller osteopat så kan det räcka med att du uppvisar de kurser du har klarat av i humanbiologi.

Är du däremot sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker rekommenderas viss komplettering i anatomi. Om du är idrottslärare eller idrottsvetare men även personlig tränare kan också en del anatomi behöva kompletteras. Kontakta oss så får du vägledning i vad du behöver komplettera.

Kursdagar, examination och pris

Utbildningsort, kurslokal och lärare

Kursen sker i Malmö vid Aston RehabMeds lokal
Lärare är sjukgymnast David Aston som undervisat massörer och massageterapeuter sedan år 2000.

Kursavgift och anmälan

Pris för utbildningen för yrkesverksamma är 8000 kr inklusive 25 % moms medan studerande kan gå utbildningen för 5000  kr inklusive 25 % moms

Efter avklarad utbildning och praktik erhåller du diplom som massör.

Mer information

Schema