Var femte svensk har ett gymkort

Enligt en artikel i Östra Småland har 20 procent i Sverige ett gymkort. Gymbranschen växer fortfarande men Nordic Wellness grundare anser att en viss mättnad sker. Troligen kan det slå mot gym som inte ingår i en större kedja. En intressant fråga är hur många nyttjar sitt gymkort regelbundet, låt säga, minst ett gympass per vecka.

Min egen erfarenhet från gymbranschen har visat att följsamhet för regelbunden träning är låg och på 1990-talet och framtill 2010 när jag själv arbetat på olika gym har mer än hälften av gymmedlemmarna slutat träna innan medlemskapet löpt ut. I några fall finns naturliga förklaringar med flytt eller sjukdom men i många fall har det nog handlat om bristande motivation.

David Aston
Leg. Sjukgymnast

För lite fysisk aktivitet för svenska barn

Intressant artikel i Dagens Medicin där framkommer att svenska barn och ungdomar inte når upp tillrekommendation som anges av världshälsoorganisationen, WHO, angående motion. Enligt docent från GIH, Örjan Ekblom, finns flera vetenskapliga studier som visat att stillasittande i sig inte är ett stort hälsoproblem utan det viktiga är snarare just avsaknaden av fysisk aktivitet för barn och unga. Just flickor anses också vara de som är mindre fysiskt aktiva. Naturligtvis har föräldrar ett stort ansvar här då skolan endast erbjuder 1-2 två idrottspass per vecka.

Fysisk aktivitet för barn och ungdomar

Psykiska ohälsan bland unga anses vara ett av Sveriges största folkhälsoproblem. Här diskuteras hur unga med psykisk ohälsa i ett tidigt skede få hjälp. Seminarium vänder sig både till fysioterapeuter och beslutsfattare som politiker. Rekommendation för fysisk aktivitet tas upp.

Uthållighetsträning reducerar depression

Träning har effekter på mer än bara fysiska funktioner. En systematisk litteraturgranskning och metaanalys av 11 studier med 455 deltagare publicerad i Depression and Anxiety ( October 18, 2018). Författarna drar slutsatsen att 45 minuters måttlig uthållighetsträning tre gånger i veckan i lite mer än 3 månader har en stor antidepressiv effekt jämställd med läkemedelsbehandling.

Referens
Ioannis D. Morres, Antonis Hatzigeorgiadis, Afroditi Stathi, Nikos Comoutos, Chantal Arpin‐Cribbie, Charalampos Krommidas, Yannis Theodorakis. ”Aerobic Exercise for Adult Patients with Major Depressive Disorder in Mental Health Services: A Systematic Review and Meta‐Analysis.” Depression and Anxiety (First published: October 18, 2018) DOI: 10.1002/da.22842

Farlig träning i låsta rörelser

Hur ligger det till med träning i maskiner kontra fria vikter? Det finns fortfarande myter om styrketräning. Här är en amerikansk video där tränaren till och med säger att träning för mage och ländrygg i maskiner är farligt för att man är låst i rörelse. Tränaren framhäver att allt i maskin sker i låsta i rörelser således är farligt medan övningar med kroppsvikten och fria vikter är bättre. Det motsägelsefulla är att övningar för magen som visas är stora rörelsebanor där även rörelsen tas ut i höftleden och då aktiverar annat än bukmusklerna.

Överlag ska man vara ytterst försiktig om det inte finns vetenskapligt stöd för det att säga att träning är ineffektivt eller farligt. Här vill tränaren lyfta fram kategoriskt att övningar med kroppsvikten som mycket bättre än styrketräning i maskiner.  Det är utifrån modern fysioterapi och biomekanik (ett ämne inom anatomi där man ser kroppens vävnad utsätts för mekanisk påfrestning) inget som det finns stöd för övningar i maskiner är sämre eller farliga. Antagligen finns en baktanke att man som tränare vill få sina klienter att gå in mer i att övningar med kroppsvikten som kräver mer vägledning är det att föredra och helt plötsligt kan tränare boka in fler sessioner med sin klient.

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Träning i rymden

För att astronauter inte ska förlora för mycket fysisk funktion med bland annat muskelförtvining och försämrad bentäthet behöver träning ske.

Här lite mer information ARED styrketräningsmaskinen.