Smärta

Arbetar du som manuell terapeut eller kroppsterapeut är patienter med olika smärtproblematik det vanliga du träffar. Enligt senaste definitionen av International Association for the Study of Pain (IASP) är smärta:

”En obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerat med, eller påminner om det som är associerat med, faktisk eller potentiell vävnadsskada.”

Även om den skiljer på ont, värk och smärta så finns inte den distinktion ur ett fysiologiskt perspektiv. Men smärta är alltid en personlig upplevelse som i olika grad influeras av biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Smärta och nociception är två från varandra skilda fenomen. Smärta produceras inte endast från sensoriska neuroner

Livserfarenheter involverade i smärtupplevelse och en patientens självrapporterad smärtupplevelse bör bli respekterad. En muntlig förmåga att beskriva värkproblematik är egentligen bara en av många beteenden för uttrycka smärta vilket man som terapeut och vårdgivare bör ha i beaktning. Värken kan vanligtvis kan anpassas men kan negativa effekter på kroppsligfunktion men även socialt och psykiskt.