Utbildningslokal

Om inget annat anges så sker samtliga kurser i undervisningslokal i centralt i Malmö. Busshållplatsen, Orkanen är närmast. Centralstationen är också i alldeles i närheten där flera tåg och bussar stannar. Adressen till lokalen är:

PBM (portkod erhålls i samband med kursstart)
Sjukgymnast David Aston
Nordenskiöldsgatan 6 (plan 2)
211 19 Malmö

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är kajen_centrala_Malmö_OrtMedRehab-1024x498.jpg
OrtMedRehab lokal ligger på andra sidan kanalen vid Malmöuniversitet och det går även att ta sig till Centralstationen via tunneln från kajen.

 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är OrtMedRehab_nära_centralstationen-1024x498.jpg
Centralstationen med alla bussar och tåg ligger på andra sidan kanalen i förhållande till undervisningslokalen.

 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är byggnad_ortmedrehabs_lokal-1024x498.jpg
Utbildningslokalen är hos lärarens David Astons klinik. Tryck på portkoden som erhållits för att bli insläppt.

 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Rehabiliteringsklinik_utbildningslokal_Malmö-1024x498.jpg
En mängd anatomimodeller och modern audiovideoutrustning finns också i undervisningssalen.

 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Rehabiliteringsklinik_utbildningslokal_Malmö-1024x498.jpg
Modern audiovideoutrustning finns i lokalen.

Utbildningssalen som är på plan 2 vid psykologbyrån PBM är där läraren David Aston har sin privata fysioterapiklinik.