Utbildningslokal

Om inget annat anges så sker samtliga kurser i undervisningslokal i centralt i Malmö. Busshållplatsen, Orkanen är närmast. Centralstationen är också i alldeles i närheten där flera tåg och bussar stannar. Adressen till lokalen är:

PBM (portkod #02)
Sjukgymnast David Aston
Nordenskiöldsgatan 6 (plan 2)
211 19 Malmö

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är kajen_centrala_Malmö_OrtMedRehab-1024x498.jpg
OrtMedRehab lokal ligger på andra sidan kanalen vid Malmöuniversitet och det går även att ta sig till Centralstationen via tunneln från kajen.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är OrtMedRehab_nära_centralstationen-1024x498.jpg
Centralstationen med alla bussar och tåg ligger på andra sidan kanalen i förhållande till undervisningslokalen.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Nordenskiöldsgatan-6-OrtMedRehab-1024x498.jpg
Tryck på portkoden som går till PBM #02 för att bli insläppt.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är undervisningslokal_ortmedrehab-1024x498.jpg
I utbildningssalen finns britsar för praktisk färdighetsträning men som även används som bord vid teoretisk undervisning.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Rehabiliteringsklinik_utbildningslokal_Malmö-1024x498.jpg
En mängd anatomimodeller och modern audiovideoutrustning finns också i undervisningssalen.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Rehabiliteringsklinik_utbildningslokal_Malmö-1024x498.jpg
Modern audiovideoutrustning finns i lokalen.

 

Utbildningssalen som är på plan 2 vid psykologbyrån PBM är där läraren David Aston har sin privata fysioterapiklinik.