Kinesiotejp och idrottstejp

Kinesiotejpning & idrottstejpning

Som verksam massageterapeut inom idrottsvärlden är det lämpligt att kunna behärska tejpning vid olika skador och besvär. Men tejpning är även ett lämpligt komplement för patienter med olika smärt- och spänningsbesvär.

Kursinnehåll

Kursen kombinerar två olika tejpmetoder. Den ena heter Kinesiotejp och anses påskynda kroppens egen läkning genom att följsamt påverka huden runt skadan och underlätta kroppen vid mindre skador på leder, ligament, senor och muskler. Den andra metoden kallas för idrottstejpning vars huvudsyfte är att bidra till en ökad ledstabilitet. Båda tejpningsmetoderna kan även användas för att förbättra kroppskännedomen. De olika tejpmetoderna är användbara på såväl aktiva idrottare och motionärer men även på patienter utan idrottslig bakgrund.

Under kursen går vi såväl igenom den traditionella idrottstejpningen och den något nyare kineisotejp där du får lära dig hur respektive metod skall användas vid olika ortopediska och idrottsmedicinska besvär. Du kommer att få lära dig skillnaderna i de två tejpmetoderna och få insikt i när det är aktuellt att använda idrottstejpning alternativt kinesiotejpning. En majoritet av kursen ägnas åt att träna upp de praktiska färdigheterna i att använda tejpning. Du får en bas att stå i så att du med kunskaper i anatomi kan vidareutveckla och tillämpa tejpmetoderna på flera sätt.

Förkunskaper

Massageterapeut, medicinsk massageterapeut eller massör. Vårdpersonal som undersköterskor, sjuksköterskor eller fysioterapeuter har också förkunskapskraven som krävs att delta i kursen. Du bör vara förtrogen med anatomin och i synnerhet med medicinen och patologi. Grundläggande kunskaper i ledlära behövs.

Omfattning, examination och intyg

Kursen omfattar 12 lärarledda timmar. Det sker ingen skriftlig eller muntlig examination. Intyg erhålles efter avslutad kurs. Allt förbrukningsmaterial ingår och kurskompendier i fyrfärg ingår.

Kursdagar 2019

Ej fastställd ännu.

Utbildningsort, kurslokal och lärare

Utbildningslokalen är belägen centralt i Malmö. I närheten finns caféer, restauranger, snabbmatställe och livsmedelsbutiker. Lärare och kursarrangör är David Aston och har en bakgrund som massageterapeut och sjukgymnast.

Kursavgift och anmälan

I kursavgiften om 3300 SEK (inklusive 25 % moms) ingår allt förbrukningsmaterial och kurskompendier. Antalet deltagare är begränsat till cirka 10. Mejla mig om du har frågor eller vill anmäla dig till kursen. Kontaktuppgifter finner du under länken kontakt.

Anmälan sker enkelt genom att mejla mig att du är intresserad av delta i kursen i idrotts- och kinesiotejp i Malmö. Läs mer om anmälningsvillkoren.