Om oss

Skolan OrtMedRehab är en registrerad bifirma till Aston RehabMed AB (organisationsnummer 559101-2934) och företaget ägs av sjukgymnast David Aston . Företaget är godkänd för f-skatt. Skolan OrtMedRehab drivs sedan år 2018 i samarbete med medicinsk massageterapeut Jörgen Johnsson som är involverad i ett par av skolans kurser.

David har i egen regi sedan 2014 arrangerat vidareutbildningar för massageterapeuter och kroppsterapeuter. Dessförinnan har han varit lärare och utbildningsansvarig på en av landets största skolor inom segmentet massageterapi under åren 2000-2014.

Sedan år 2000 har David som sjukgymnast och manuell terapeut arbetat med undersökning, bedömning, vägledning och behandling av patienter med olika rörelse- och smärtproblematik såväl enskilt men även i olika team inom smärtrehabilitering och försäkringsmedicin. Under större delen av 1990-talet har David arbetat på olika gym som tränare men även som ansvarig för internutbildning av andra tränare och instruktörer. David fortbildar sig kontinuerligt och har gått kurser inom bland annat vetenskapsmetodik, ergonomi, idrottsmedicin och manuell terapi.

Jörgen har i egen regi sedan 2009 varit verksam som Medicinsk massageterapeut med inriktning på manuell terapi ur ett ortopediskt medicinskt perspektiv. Sedan december 2017 är han även verksam inom psykoterapin som privatpraktiserande KBT-terapeut. Under ett par år var han tillsammans med David assisterande lärare för massörer och massageterapeuter i de praktiska momenten på en av den tidens största massageskolor.

Redan från början hade Jörgen ett stort intresse för manuell terapi. Under årens lopp har hela tiden vidareutbildat sig och vässat sina teoretiska och praktiska kunskaper, både genom kurser för manuella terapeuter och högre utbildningar på olika universitet. Jörgen tillhör de terapeuter som hela tiden vill utvecklas i sitt kliniska resonemang och omhändertagande av patienter.