Nya kursdatum 2022/2023

Tre kurser och vidareutbildningar finns nu datum framtaget för. Kursen med huvudvärk är ny för i år medan kursen Positional release med olika smärtsyndrom har haft uppehåll under pandemin men har arrangerats sedan 2004. Kursen i dry needling har pågått regelbundet sedan några år tillbaka. Vidareutbildning och kompetenshöjning år stimulerande för dig som vårdgivare/terapeut och är viktigt för alla som arbetar med patienter. Vi hoppas att några av våra kurser kan leda till att ni får mer kunskap och fler färdigheter att kunna hjälpa ännu fler av era patienter. Följ länkarna nedan för mer information.

Den 1 och 2 december 2022 arrangeras en två dagars huvudvärkskurs som sker i samarbete med Huvudvärksakademin. Kursen i september är redan fullbokad.

Den 15 och 16 oktober samt 26 november 2022 är det tre dagar kurs i dry needling med teori och mycket praktik i en liten klass för att ge optimal vägledning.

Den 4 och 5 februari 2023, 4 och 5 mars 2023 samt 1 och 2 april 2023 är det 6 dagars kursen i Positional release, olika smärtsyndrom och biomekanik kring bäckenleder och ryggrad.

Vi ser fram emot att ha dig en av våra kurser.

Malmö 7 juli 2023

David Aston

Hans Axelson har gått bort

Hans Axelson som var grundare till den moderna efterkrigstidens massage i Sverige har gått bort igår efter en tids sjukdom. Hans öppnade Axelsons Gymnastiska Institut först i Malmö 1962. År 1964 öppnade han Wiking träningsstudio som senare blev Gracil Wiking och därefter Club Nautilus som drevs av hans två söner. Hans Axelson var tveklöst en av de största föregångarna på många vis vad gäller komplementärmedicin och massage i Sverige. Mer information om Hans finns här.

Malmö den 27 maj 2020

David Aston

Antidepressiva eller inte

En psykolog kritiserarar SVTs program om antidepressiva om att de är överdrivit positiva till läkemedel vid behandling vid depression. Förhoppningvis följer många vårdgivare oberoende profession inte vad media lyfter fram utan istället de vetenskapliga rapporter och riktlinjer som finns. Sedan kan det tänkas att olika professioner inom vården har olika synsätt och även inom samma yrkeskår kan det skilja sig åt om lämpliga behandling. En psykiatriker kanske förespråkar läkemedel mer än vad en psykolog gö

Komplementärmedicin i svensk hälsovård

En utredning beställd av regering om alternativ- och komplementärmedicin har nylingen blivit färdig. Utredning är på över 600 sidor och du finner den här Komplementär- och alternativ medicin och vård- säkerhet, kunskap, dialog. SOU 2019:15

Jag har sammanfattat en del av utredningen och har även tagit lite åsikter kring utredningen.

Sammanfattning av några av utrednings förslag

Förslagen ska ge bättre underlag för välinformerade val om man överväger att anlita komplementär och alternativ vård. Flera av förslagen ska också tillgodose säkerheten vid användning av komplementär och alternativ vård.

För att förbättra hälso- och sjukvårdens insikter i komplementär och alternativ medicin (KAM), föreslår utredningen att utbildning om KAM motsvarande cirka 1–2 högskolepoäng införs på vissa vårdutbildningar. Syftet är att patienter och hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna föra samtal om KAM-metoder och därmed underlätta för patienter att fatta informerade beslut om sin vård. Socialstyrelsen rekommenderas även ta fram ett eget utbildningsmaterial om KAM för hälso- och sjukvårdspersonal.

En riktlinjde för att införa nya behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården bör vara ursprungsneutral. Komplementärmedicinska metoder bör alltså tas upp i hälso- och sjukvården på samma villkor som andra metoder. Utredningen föreslår man att utvärdera komplementära metoder som skulle kunna vara aktuella.

Utredningen har flera förslag för att förbättra allmänhetens tillgång till neutral information om komplementär och alternativ vård. Utredningen förelsår att en flik skapas på Vårdguiden där Socialstyrelsen ska vara källägare till informationen. Information med ur ett konsumenträttsligt fokus föreslås även läggas ut på Konsumentverkets webbsida.

Ett förbud föreslås för KAM-utövare att utreda och behandla allvarlig sjukdom, sjukdom vid graviditet och psykisk sjukdom. Symtomlindrande åtgärder ska däremot vara tillåtna.

Det föreslås även ett förbud mot att utreda och behandla sjukdomar hos barn under femton års ålder men symtomlindrande åtgärder ska vara tillåtna.

Ny lag om bestämmelse kring straffansvar för terapeut som inte bara uppsåtligen orsakar skada eller fara för skada, utan även för den terapeut som är oaktsam vilket leder skada. Brister i erfarenhet eller kunskap ska inte befria terapeuten från ansvar.

Reflektion

Det är inte första utredning som görs om KAM och en utredning för mer än 10 år sedan hade förslag på ett register över olika terapeuter inom KAM vilket det inte ledde till något. En utredning är inget annat än förslag och det är oklart vad som kommer ske. Personligen anser jag att en del saker som tas upp är meningsfullt men utredningar vidhåller att man inte har definierat vad räknas till KAM och detta blir nog något bör ske först. En del metoder som exempelvis massage och akupunktur användas idag av såväl legitimerade vårdgivare som terapeuter utan legitimation. Sedan handlar det också om syften med användning av viss behandlingsmetod. Används till exempel akupunktur för smärtlindring eller för att behandla invärtesmedicinska sjukdom? Vad räknas till allvarlig sjukdom? Nuvarande lagstiftning tar upp cancer, diabetes, sjukdomar vid graviditet och smittosamma sjukdomar.

Akupunktur är metod som använd av såväl legitimerade vårdgivare som KAM-terapeuter.


Jag tolkar det som att utredning egentligen vill bland annat ställa högre krav på utövare inom KAM vilket i sin tur även kräver utbildningsarrangörer behöver förbättras evidensbaserad förhållningssätt. I utredning nämns att det bara majoriteten av utbildningarna i Sverige inom KAM sker utan statlig tillsyn men där en massageterapeututbildning sker via Yrkeshögskola.

Malmö den 5 juli 2019

David Aston
Leg. Sjukgymnast