Hans Axelson har gått bort

Hans Axelson som var grundare till den moderna efterkrigstidens massage i Sverige har gått bort igår efter en tids sjukdom. Hans öppnade Axelsons Gymnastiska Institut först i Malmö 1962. År 1964 öppnade han Wiking träningsstudio som senare blev Gracil Wiking och därefter Club Nautilus som drevs av hans två söner. Hans Axelson var tveklöst en av de största föregångarna på många vis vad gäller komplementärmedicin och massage i Sverige. Mer information om Hans finns här.

Malmö den 27 maj 2020

David Aston

Var femte svensk har ett gymkort

Enligt en artikel i Östra Småland har 20 procent i Sverige ett gymkort. Gymbranschen växer fortfarande men Nordic Wellness grundare anser att en viss mättnad sker. Troligen kan det slå mot gym som inte ingår i en större kedja. En intressant fråga är hur många nyttjar sitt gymkort regelbundet, låt säga, minst ett gympass per vecka.

Min egen erfarenhet från gymbranschen har visat att följsamhet för regelbunden träning är låg och på 1990-talet och framtill 2010 när jag själv arbetat på olika gym har mer än hälften av gymmedlemmarna slutat träna innan medlemskapet löpt ut. I några fall finns naturliga förklaringar med flytt eller sjukdom men i många fall har det nog handlat om bristande motivation.

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Försäkringskassan informerar om myter kring sjukskrivning

På Aftonbladet kan man se hur Försäkringskassan informerar om sjukpenning. Uppenbarligen finns det ett behov för Försäkringskassan att förklara hur sjukpenningen fungerar och beslut sker. Jag tror överlag i de fall där sjukskrivning även om det är procentuellt få som nekas så borde Försäkringskassan vara tydlig med varför det blir så samt borde sjukvården få tydligare informationen om vad som behöver framkomma i sjukintygen. Andra vårdgivare som arbetsterapeuter, fysioterapeuter och psykologer skulle kunna ges möjlighet att komplettera sjukintygen. En viktig aspekt är även hur den enskilde tror att förmågan till att arbeta är. Om den enskilde anser att ingen arbetsförmåga finns och aktiviteter i vardagen är mycket begränsade så känns det som att kvittar vad Försäkringskassan bedömer är möjligt vad gäller arbetsförmåga.

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Antidepressiva eller inte

En psykolog kritiserarar SVTs program om antidepressiva om att de är överdrivit positiva till läkemedel vid behandling vid depression. Förhoppningvis följer många vårdgivare oberoende profession inte vad media lyfter fram utan istället de vetenskapliga rapporter och riktlinjer som finns. Sedan kan det tänkas att olika professioner inom vården har olika synsätt och även inom samma yrkeskår kan det skilja sig åt om lämpliga behandling. En psykiatriker kanske förespråkar läkemedel mer än vad en psykolog gö

Studie om läkares körvanor.

Ibland kommer det studier som vi undrar hur vi hade klarat oss utan. Här en studie publicerad i Brittish Medical Journal. Studien från USA berör bland snabbkörning hos specialistläkare och där psykiatriker ”vinner” med att köra snabbt och snabbast. Författarna nämner att det finns en föreställning om att personligheten spelar en roll vid val av specialisering hos läkare.

För lite fysisk aktivitet för svenska barn

Intressant artikel i Dagens Medicin där framkommer att svenska barn och ungdomar inte når upp tillrekommendation som anges av världshälsoorganisationen, WHO, angående motion. Enligt docent från GIH, Örjan Ekblom, finns flera vetenskapliga studier som visat att stillasittande i sig inte är ett stort hälsoproblem utan det viktiga är snarare just avsaknaden av fysisk aktivitet för barn och unga. Just flickor anses också vara de som är mindre fysiskt aktiva. Naturligtvis har föräldrar ett stort ansvar här då skolan endast erbjuder 1-2 två idrottspass per vecka.

Avslappning

En klassisk avslappning av Une Ståhl. Enkel att följa och lära sig. Rekommenderas för personer som är stressade, spända och även för patienter med smärtproblematik.