Försäkringskassan informerar om myter kring sjukskrivning

På Aftonbladet kan man se hur Försäkringskassan informerar om sjukpenning. Uppenbarligen finns det ett behov för Försäkringskassan att förklara hur sjukpenningen fungerar och beslut sker. Jag tror överlag i de fall där sjukskrivning även om det är procentuellt få som nekas så borde Försäkringskassan vara tydlig med varför det blir så samt borde sjukvården få tydligare informationen om vad som behöver framkomma i sjukintygen. Andra vårdgivare som arbetsterapeuter, fysioterapeuter och psykologer skulle kunna ges möjlighet att komplettera sjukintygen. En viktig aspekt är även hur den enskilde tror att förmågan till att arbeta är. Om den enskilde anser att ingen arbetsförmåga finns och aktiviteter i vardagen är mycket begränsade så känns det som att kvittar vad Försäkringskassan bedömer är möjligt vad gäller arbetsförmåga.

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *