Anamnes

Anamnes

Anamnes betyder inom sjukvården sjukdomshistoria. Det är den som vårdgivaren behöver för att få en uppfattning om klientens besvär och syftet med besöket. Anamnesen ligger sedan till grund för vilken undersökning som ska göras. En bra anamnes förutsätter att man har lite kunskap om patientpsykologi.

Samtalet där patienter får redogöra om bland annat sin hälsostatus är grunden för en bra behandling.

En behandling ska alltid börjas med en anamnes. Här får du som massör, med hjälp av frågor och klientens egen berättelse, en bild av klientens bakgrund, allmäntillstånd, smärtproblematik, funktionsinskränkning mm. Detta hjälper dig sedan att lägga upp behandlingen.

Fråga om:

  • Eventuella skador eller sjukdomar klienten har. Lägg betoning på kontraindikationer för massagen. Vilken effekt har tidigare behandling haft?
  • Läkemedel som klienten intar kan påverka behandlingen och patienten.
  • Klientens  behov och målsättning med besöket.

Följande frågor kan också vara av intresse att få besvarade:

  • På vilket sätt började besvären?
  • Var har patienten ont eller besvär?
  • Hur länge har patienten haft dessa besvär?

En korrekt utfrågning kan, med hjälp av den kunskapen du  inom olika medicinska områden, ge en bra bild om klientens besvär.

Information

Informera klienten om vad du kommer att göra och vad du anser vara lämpligt för patienten. Utgå från att patienten inte kan något om dina behandlingsmetoder. Även om klienten har fått behandling av andra terapeuter kan den behandlingen skilja sig en hel del från den du ger.

Behandling

Ge den behandling som du kommit överens om med klienten. Var lyhörd! En del klienter vill prata av sig och en del vill ha sin behandling under tystnad. Tänk på tidsramarna så att du utan att stressa kan avsluta behandlingen i tid och hinna med nästa klient. Exempelvis behöver äldre klienter generellt sätt längre tid för att klä på sig. Tillåt gärna klienten att ligga kvar några minuter efter avslappningsmassagen.

Kommunicera

För en dialog med klienten om hur de vill ha det. Fråga i stil med ”hur känns det här?”. Undvik att ställa ledande frågor. Berätta att klienten måste säga ifrån om det gör ont. En del klienter kan tyvärr tro, av tidigare erfarenhet, att massage ska göra ont.

Notera fynd

Under behandlingen noterar du fynd som du hittar i din undersökning och behandling. Naturligtvis ska du informera klienten om fynden som du hittar och vad du tror är orsaken till klientens besvär.  Du ska som massör däremot inte diagnostisera sjukdomar eller skador. Överlåt detta till en läkare eller vårdgivare med legitimation. Det kan dock för en del klienter bli en negativ upplevelse av att få reda på alla ”fel” som de har. Gör en avvägning om hur mycket du anser är relevant att berätta för klienten.

Vidare behandling

Diskutera med klienten om det fortsatta målet med eventuellt fler behandlingar. Hänvisa klienten till läkare, naprapat, kiropraktor eller fysioterapeut om hen har besvär som ligger utanför ditt kompetensområde. Besvär från rörelseapparaten är oftast mångfacetterade.

Rådgivning

Ge råd till klienten om exempelvis töjning och träning så att klienten kan lära sig att förebygga besvären själv. Ge dock bara råd inom områden som du vet att du behärskar. Rådfråga annars någon sakkunnig.