Fysiologiprov

Här kan du testa dina kunskaper i fysiologi på en nivå vad man förväntar sig en massageterapeut ska behärska. Lycka till!

Observera att detta prov inte är ett kunskapsprov att ansökan till de olika kurser vi arrangerar.

Results

Du klarade provet med 80 procent eller mer vilket är ett bra betyg där du visar på god allmänbildning inom humanbiologi vad gäller fysiologi

Du klarade inte provet men om du fick mellan 70 och 79 %t får det ändå anses vara ett acceptabelt resultat där du uppvisar kunskaper i fysiologi på en nivå motsvarande vad en massör eller massageterapeut bör kunna.

Har du fått mindre än 70 % finns det uppenbarligen en del kunskapsbrister som kan behöva repeteras.

#1. Vilken jon bidrar till muskelkontraktion?

#2. Vilket hormon utsöndras antagligen vid massage?

#3. Vilken uppgift har mitokondrier?

#4. Vilken del ingår inte i en nervcell?

#5. Vilken egenskap stämmer bäst in i typ 2A- muskelfibrer?

#6. Vad är centrala nervsystemet (CNS)?

#7. Var i kroppen finner man hyalint brosk?

#8. Vad är en motorisk enhet?

#9. Vad består det somatiska nervsystemet av?

#10. Vad kännetecknar glatt muskulatur?

Avsluta och rätta