Fysiologiprov

Här kan du testa dina kunskaper i fysiologi på en nivå vad man förväntar sig en massageterapeut ska behärska. Lycka till!

Observera att detta prov inte är ett kunskapsprov att ansökan till de olika kurser vi arrangerar.

Results

-
Du klarade provet med 80 procent eller mer vilket är ett bra betyg där du visar på god allmänbildning inom humanbiologi vad gäller fysiologi
Du klarade inte provet men om du fick mellan 70 och 79 %t får det ändå anses vara ett acceptabelt resultat där du uppvisar kunskaper i fysiologi på en nivå motsvarande vad en massör eller massageterapeut bör kunna. Har du fått mindre än 70 % finns det uppenbarligen en del kunskapsbrister som kan behöva repeteras.

#1. Vad innebär homeostas?

#2. Vilket hormon utsöndras antagligen vid massage?

#3. Vad kännetecknar glatt muskulatur?

#4. Vad är anaerob process?

#5. Vad är kollagen?

#6. Vilka viktiga funktioner kontrollerar hjärnstammen?

#7. Vad ligger slagvolymen på under vila?

#8. Vilken funktion har erytrocyter?

#9. Vilken del ingår inte i en nervcell?

#10. Vad är osmos?

Avsluta och rätta