Fysiologiprov

Här kan du testa dina kunskaper i fysiologi på en nivå vad man förväntar sig en massageterapeut ska behärska. Lycka till!

Observera att detta prov inte är ett kunskapsprov att ansökan till de olika kurser vi arrangerar.

Results

Du klarade provet med 80 procent eller mer vilket är ett bra betyg där du visar på god allmänbildning inom humanbiologi vad gäller fysiologi

Du klarade inte provet men om du fick mellan 70 och 79 %t får det ändå anses vara ett acceptabelt resultat där du uppvisar kunskaper i fysiologi på en nivå motsvarande vad en massör eller massageterapeut bör kunna.

Har du fått mindre än 70 % finns det uppenbarligen en del kunskapsbrister som kan behöva repeteras.

#1. Vad består det somatiska nervsystemet av?

#2. Vad är protein uppbyggda av?

#3. Hur stor andel hos frisk människa består av vatten?

#4. Hur reagerar kroppen på kyla?

#5. Vad är kollagen?

#6. Vilken uppgift har ribosomer?

#7. Vilken funktion har trombocyter?

#8. Var i kroppen finner man hyalint brosk?

#9. Vad är en motorisk enhet?

#10. Vilken egenskap stämmer bäst in i typ 2A- muskelfibrer?

Avsluta och rätta