Fysiologiprov

Här kan du testa dina kunskaper i fysiologi på en nivå vad man förväntar sig en massageterapeut ska behärska. Lycka till!

Observera att detta prov inte är ett kunskapsprov att ansökan till de olika kurser vi arrangerar.

Results

Du klarade provet med 80 procent eller mer vilket är ett bra betyg där du visar på god allmänbildning inom humanbiologi vad gäller fysiologi

Du klarade inte provet men om du fick mellan 70 och 79 %t får det ändå anses vara ett acceptabelt resultat där du uppvisar kunskaper i fysiologi på en nivå motsvarande vad en massör eller massageterapeut bör kunna.

Har du fått mindre än 70 % finns det uppenbarligen en del kunskapsbrister som kan behöva repeteras.

#1. Var i kroppen finner man hyalint brosk?

#2. Vad är en motorisk enhet?

#3. Vad är osmos?

#4. Vad ligger slagvolymen på under vila?

#5. Vilken funktion har trombocyter?

#6. Vad kännetecknar glatt muskulatur?

#7. Vad är anaerob process?

#8. Vad är protein uppbyggda av?

#9. Hur reagerar kroppen på kyla?

#10. Var sker gasutbytet i lungorna?

Avsluta och rätta