Kursschema tejpning

är finns schemaupplägget för kursen Kinesiotejp och idrottstejp. Datumen och tiderna finner du på kursinformationen om kinsio- och idrottstejp.

Längre ner finns en kursplan som är skriven formellt enligt kutym men kursen är samtidigt inte en examinationskurs. Alla som deltar får kursintyg.

Schema

Kursdag 1

Bakgrund idrottstejp och kinesiotejp

Fysiologiska egenskaper kring de olika tejpmetoderna.

Effekt och syftet med att använd tejpning

Kontraindikationer

Manuell medicin praktisk färdighet:

– Kinesiotejp med korrektionstekniker

– Kinesiotejp med ligamentsteknik

– Kinesiotejp med muskelteknik

 Kursdag 2 

Manuell medicin praktisk färdighet:

– Idrottstejp

– Kinesiotejp

– Tillämpning av olika tejpmetoder  utifrån anatomisk perspektiv

– Avslutande diskussion

Kursmål

Du ska kunna förstå de teoretiska grunderna för idrottstejp och kinesiotejp.

Du ska veta vilka kontraindikationer och indikationer som gäller för användning av tejpning, såväl vad gäller idrottstejpning som kinesiotejpning.

Du ska praktiskt kunna använda olika former av kinesiotejp och förstå syftet med de olika undermetoderna.

Du ska baserad på teoretiska anatomikunskaper och tillämpad funktionell anatomi kunna använda idrottstejp och kinesiotejp i olika patientfall även för anatomiska regioner som inte har gåtts igenom på kursen.