Fysiologi

Redan den grekiske läkaren Galenos som levde 131-200 e.Kr. betonade nyttan av kunskaper i fysiologi för att utöva läkekonsten.  Ordet fysiologi kommer från grekiskan där physis betyder natur och logia betyder lära. Fysiologi är alltså läran om hur levande organismer fungerar. Det är ett mycket brett ämne som berör allt från molekylnivå till kroppen som helhet. Fysiologi berör funktionen och integration – hur olika saker fungerar tillsammans. Det kan verka som om det mesta om hur kroppen fungerar är känt men många områden är fortfarande bara delvis kända för oss.

I och med fysiologin ger kunskap om kroppens normala funktionstillstånd är kunskap i ämnet en absolut förutsättning för att förstå olika sjukdomar. Inom medicinen används begreppet patofysiologi, när normala funktioner ”blivit fel”.

När fysiologin används inom medicinen för att ställa diagnoser och följa utveckling av sjukdomar så kallas den för klinisk fysiologi.