Huvudvärk ur ett multidisciplinärt perspektiv

I samarbete med SkåNeuro arrangeras en två dagars kurs i multidisciplinär omhändertagande av patienter med olika formera av huvudvärk. Målgruppen för kursen är legitimerade vårdgivare som i sin kliniska vardag träffar huvudvärkspatienter . Kursen är godkänd och granskad av LIPUS. Mer information finns på webbplatsen https://www.huvudvarksakademin.se/kurs som drivs av SkåNeuro.