Huvudvärk ur ett multidisciplinärt perspektiv

Kurs om huvudvärk för vårdgivare

Huvudvärk är det smärttillstånd som har den tredje högsta prevalens av alla sjukdomar. Prevalensen för spänningshuvudvärk är 42 % medan prevalensen för migrän hos vuxna är ca 15% Indelning av huvudvärk sker i två grupper; primär och sekundär. Den primära huvudvärken innefattar bland annat spänningshuvudvärk och migrän där orsaken inte är någon allvarlig bakomliggande sjukdom. Den sekundära huvudvärken är huvudvärk med symtom som uppstår på grund av en annan identifierbar orsak

I samarbete med Huvudvärksakademin arrangeras en två dagars kurs i multidisciplinär omhändertagande av patienter med olika formera av huvudvärk. Målgruppen för kursen är vårdgivare med legitimation (läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, naprapater och kiropraktorer) som i sin kliniska vardag träffar olika huvudvärkspatienter.

I kursen kommer bland annat diagnoser som cervikogen huvudvärk, kluster huvudvärk (Hortons), läkemedelsöveranvändningshuvudvärk, migrän, ny daglig ihållande huvudvärk, spänningshuvudvärk och trigeminusneuralgi tas upp.

Att känna igen symtomen vid huvudvärk är avgörande för diagnostik

Kursen har både föreläsningar, diskussionsmoment och praktiska färdighetsövningar. Neurologer, sjuksköterskor och sjukgymnast håller i olika delar av kursen. Både vanligare och mer ovanliga huvudvärksdiagnoser tas upp. Kursmaterial med broschyr, kurskompendium och handouts ingår. Huvudvärkskursen går igenom följande:

  • Patofysiologi
  • Symtomalogi
  • Diagnostik
  • Epidemiologi
  • Behandling såväl läkemedel som andra interventioner
  • Förebyggande åtgärder
  • Röda flaggor

Datum för kursen om huvudvärk

Närmaste kurstillfälle är torsdag 22 och fredag 23 september kl. 2022 som är fullbokad medan nästa kurstillfälle är torsdag 1 och fredag 2 december 2022. Kursorten är Lund och Malmö.

Kursanmälan

Kursen är godkänd och granskad av LIPUS. Mer information och anmälan till kursen finns på webbplatsen https://www.huvudvarksakademin.se/kurs .