Huvudvärk ur ett multidisciplinärt perspektiv

I samarbete med Huvudvärksakademin arrangeras en två dagars kurs i multidisciplinär omhändertagande av patienter med olika formera av huvudvärk. Målgruppen för kursen är vårdgivare med legitimation (läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, naprapater och kiropraktorer) som i sin kliniska vardag träffar huvudvärkspatienter.

Kurser har både föreläsningar, diskussionsmoment och praktiska färdighetsövningar. Neurologer, sjuksköterskor och sjukgymnast håller i olik delar av kursen.

Närmaste kurstillfälle är torsdag 22 och fredag 23 september kl. 2022 som är fullbokad medan nästa kurstillfälle är torsdag 1 och fredag 2 december 2022. Kursort är Lund och Malmö.

Kursen är godkänd och granskad av LIPUS. Mer information finns på webbplatsen https://www.huvudvarksakademin.se/kurs .