Positional Release & smärtsyndrom i rygg och SI-led

Positional Release och smärtsyndrom

I Sverige och västvärlden drabbas mellan 50 och 80 procent vid något tillfälle av besvär från nacken eller ryggen. Detta medför stora samhällskostnader i form av sjukvård och sjukskrivningar för att inte tala om ett stort mänskligt lidande. Majoriteten av besvären är inte så allvarliga att de kräver kirurgi eller leder till ett långvarigt handikapp. Med den effektiva behandlingsmetoden Positional Release och mer insikt i ryggradens och bäckenets biomekanik och sjukdomslära du hjälpa fler av dina patienter med som har besvär från ryggraden och SI-leden.

Kursinnehåll

Du kommer på kursen lära dig metodisk undersökning av ryggraden och SI-leden. Du får lära dig Positional Release Therapy (PRT) i teori och praktik som får ses som en mer funktionell vidareutveckling av den osteopatiska behandlingsmetoden Strain Counterstrain. Med PRT får du lära dig en skonsam metod. Metoden har en stor behandlingseffekt hos olika akuta besvär som nackspärr och ryggskott men även mer kroniska muskulära besvär däribland triggerpunkter och fibromyalgi. Ryggradens anatomi och biomekanik ur ett friskt och patologiskt perspektiv kommer gås igenom.

Långvarigt smärtsyndrom
Patienter med långvarig smärta eller kronisk smärta som bland fibromyalgi är vanligt och dessa patienter kräver många gånger en annan omhändertagande än patienter med akuta besvär.

Du får lära dig om olika långvariga smärtsyndrom som fibromyalgi men även andra tillstånd med snarlika symtom.  Exempelvis tar kursen även på ME/kroniskt trötthetssyndrom. Du kommer att få lära dig om etiologi, symtom, diagnostik och hur du som terapeut bör behandla dessa patienter. En viktigt del är även förståelsen för prognos av olika långvariga smärttillstånd.

Med hänsyn till att du går kursen redan är kroppsterapeut kommer vi inte gå igenom någon speciell form av massagekoncept för exempelvis fibromyalgipatienter men vi ger vägledning hur du kan anpassa en massage och din behandling för patienter inte bara fibromyalgipatienten utan även andra diagnospatienter med långvarigt smärtsyndrom. Du kommer även att få prova att ge och ta emot en anpassad lättare massage.

Lättmassage kontra fibromassage
Fibromassage är ett skyddat varumärke och får endast användas av den terapeut som innehar varumärkesrätten eller de som via avtal betalar licensavgift till innehavaren. Fibromassage innebär dock kortfattat ”en form av lättare massage.” På kursen går vi igenom hur med kan anpassa och använda den massage du redan behärskar för smärtkänsliga patienter med olika långvariga smärttillstånd och inte enbart fibromyalgi.

Triggerpunkter
Myofasciella smärtsyndrom med triggerpunkters lokalisation, karaktäristiska symtom och differentialdiagnostik med andra medicinska tillstånd. På kursen får du kunskaper om olika sorters triggerpunkter och orsaksmekanismer samt terapeutiska åtgärder.

Integrerad och omfattande utbildning
Denna kurs är mer omfattande än en del konkurrenter då vi har valt att integrera behandlingsmetoden PRT med fördjupning inom anatomi, dysfunktioner, långvarigt smärtsyndrom och triggerpunkter. Du får en djupare insikt för hur du ska omsätta dina nya färdigheter och teoretiska kunskaper i den kliniska vardagen. Kurser inom triggerpunkter eller fibromyalgi som är begränsade till två eller tre dagar räcker tyvärr sällan till för att ge en tillräcklig helhetsbild.

Många av ämnena och behandlingsteknikerna är komplexa och kräver mer undervisning med andra ämnen för att du som terapeut ska kunna behärska dem och använda dem ett patientsäkert vis. På kortare utbildningar riskerar man att ämnen tas ur sitt sammanhang.

Tidigare kursdeltagare har oftast upplevt en aha-upplevelse efter kursen att de utöver nya teoretisk kunskaper får en mycket användbar behandlingsmetod i Positional Release som blir ett alternativ eller komplement till bland annat muskeltöjning och avspänningstekniker.

Utbildningsmaterialet

I kursavgiften ingår ett omfattande och nytt utbildningsmaterial i fyrfärg. Materialet innehåller de senaste evidensen kring triggerpunkter, muskelspänningar, leddysfunktioner och smärtsyndrom. Vi har valt att göra en översikt från olika biomedicinska artiklar och facklitteratur i ämnet för att du ska få så saklig information som möjligt.

Förkunskaper

Diplomerad massageterapeut men även fysioterapeut, kiropraktor, osteopat naprapat kan med fördel gå kursen. Andra kroppsterapeuter kan beroende på kunskaper i anatomi  och medicin också gå kursen. Är du studerande till fysioterapeut, osteopat, naprapat eller kiropraktor kan du också ha de förkunskaper som behövs under förutsättning att du har kommit så pass långt i din utbildning att du har läst fysiologi och anatomi.

Omfattning, examination och intyg

Kursen omfattar omkring 40 lärarledda timmar fördelade på tre tillfällen bestående av vardera två kursdagar. Detta upplägg av kursen ger värdefull tid för reflektion och tillfälle att prova dina nya behandlingsmetoder på patienter. Det sker ingen skriftlig eller muntlig examination. Intyg erhålles efter avslutad kurs. Frivilliga kunskapsprov läggs ut på webbplatsen.

Kursdagar 2023

Lördag den 4 februari klockan 10.00- 18.00 & Söndag den 5 februari klockan 9.00- senast 16.00.

Lördag den 4 mars klockan 10.00-18.00 &  Söndag den 5 mars klockan 9.00- senast 16.00.

Lördag den 1 april klockan 10.00-18.00 & Söndag den 2 april klockan 9.00- senast 16.00.

Vi håller en timmes lunch någon gång mitt under dagen. Sluttiden är cirkatid där vi aldrig håller på längre än det men kan däremot sluta tidigare ett par kursdagar.

Utbildningsort, kurslokal och lärare

Utbildningslokalen är belägen centralt i Malmö. Kurslokalen är kombinerad teorirum och praktiksal med britsar för färdighetsträning. I närheten finns caféer, restauranger, snabbmatställe och livsmedelsbutiker. Lärare och kursarrangör är David Aston och har en bakgrund som massageterapeut och sjukgymnast. Han har tagit fram kurskoncept och undervisat på motsvarande kurs sedan 2005.

Schema och kursupplägg samt kursmål hittar du här.

Kursavgift och anmälan

I kursavgiften om 10500 SEK (inklusive 25 % moms) ingår allt förbrukningsmaterial och kurskompendier. Kaffe och te bjuds på. Antalet deltagare är begränsat till 10 för att ge optimal vägledning. Mejla oss om du har frågor eller vill anmäla dig till kursen. Kontaktuppgifter finner du under länken kontakt.

Anmälan sker enkelt genom att mejla oss att du är intresserad av delta i kursen i Positional Release i Malmö. Läs mer om anmälningsvillkoren.