Anatomiprov

Anatomi är grunden i alla utbildningar inom sjukvård och för manuella terapeuter såsom massörer och massageterapeuter där goda kunskaper om rörelseapparatens anatomi är avgörande. Gör ett prov och testa dina kunskaper. Lycka till!

Observera att detta prov inte är ett kunskapsprov att ansökan till de olika kurser vi arrangerar.

Resultat

-
Grattis! Du fick 80 procent eller mer rätt på provet vilket visar att du har goda kunskaper inom rörelseapparatens anatomi.

Du klarade inte provet men fick du mellan 70 och 79 procent rätt får resultatet ändå anses vara adekvat nivå för en massör/massageterapeut eller personlig tränare. Fick mindre än 70 procent då har du en del kunskapsluckor inom anatomi.

#1 Vilket påstående stämmer när personen ska återgå från stående till sittande (slut till start)?

#2 Vad betyder superior?

#3 Vad heter muskeln markerat med B?

#4 Vad innebär adduktion?

#5 Vilket ursprung har M. triceps brachii caput longum?

#6 Vilken funktion av discus intervertebralis?

#7 Vilken funktion har M. teres major?

#8 Vilken är skelettets mekaniska funktion?

#9 Vilket av följande är ett ursprung för höftledens adduktorer?

#10 Vilken funktion har rhomboideii?

#11 Vilket ursprung har M. deltoideus pars dorsalis?

#12 Vilken bokstav är SIPS?

#13 Hur många halskotor har människan?

#14 På vilket ben kan man hitta olecranon

#15 Vad heter översta delen på bröstbenet?

#16 Vilket fäste har M. erector spinae?

#17 Vilken muskel fäster inte på pes anserinus?

#18 Vilken funktion har M. levator scapulae?

#19 Var har M. vastus intermedius sitt ursprung?

#20 Vilken muskel gör flexion i art. humeri?

Avsluta och rätta