Anatomiprov

Anatomi är grunden i alla utbildningar inom sjukvård och för manuella terapeuter såsom massörer och massageterapeuter där goda kunskaper om rörelseapparatens anatomi är avgörande. Gör ett prov och testa dina kunskaper. Lycka till!

Observera att detta prov inte är ett kunskapsprov att ansökan till de olika kurser vi arrangerar.

Results

Grattis! Du fick 80 procent eller mer rätt på provet vilket visar att du har goda kunskaper inom rörelseapparatens anatomi.

Du klarade inte provet men fick du mellan 70 och 79 procent rätt får resultatet ändå anses vara adekvat nivå för en massör/massageterapeut eller personlig tränare. Fick mindre än 70 procent då har du en del kunskapsluckor inom anatomi.

#1. Vilken muskel är synergist/agonist i flexion av art. humeri?

#2. Vad betyder förkortningen art. ?

#3. Vilken muskel gör flexion i art. genu?

#4. Vilka muskler aktiveras dynamiskt här?

#5. Vilken muskel gör en supination i art. cubiti?

#6. Vilken funktion har M. rectus abdominis?

#7. Vad är det latinska namnet för muskel och vilken förkortning används?

#8. Vad betyder kaudal?

#9. Vilken funktion har M. tibialis anterior?

#10. Vad heter översta delen på bröstbenet?

#11. Vad heter muskeln markerat med B?

#12. Vilken muskel är pectoralis major ? Pectorali major

#13. Vilken muskel fäster på trochanter major?

#14. Vilken av musklerna gör en utåtrotation av scapulae?

#15. Vad är det latinska namnet för underarm?

#16. På vilket ben kan man hitta malleolus lateralis?

#17. Vilken del är symphysis pubica?

#18. Vilken är skelettets mekaniska funktion?

#19. Vilken funktion har rhomboideii?

#20. Vilket ursprung har M. deltoideus pars dorsalis?

Avsluta och rätta