Anatomiprov

Anatomi är grunden i alla utbildningar inom sjukvård och för manuella terapeuter såsom massörer och massageterapeuter där goda kunskaper om rörelseapparatens anatomi är avgörande. Gör ett prov och testa dina kunskaper. Lycka till!

Observera att detta prov inte är ett kunskapsprov att ansökan till de olika kurser vi arrangerar.

Resultat

-
Grattis! Du fick 80 procent eller mer rätt på provet vilket visar att du har goda kunskaper inom rörelseapparatens anatomi.

Du klarade inte provet men fick du mellan 70 och 79 procent rätt får resultatet ändå anses vara adekvat nivå för en massör/massageterapeut eller personlig tränare. Fick mindre än 70 procent då har du en del kunskapsluckor inom anatomi.

#1 Vad betyder förkortningen art. ?

#2 Vad är det latinska namnet för ländkota?

#3 Vilken muskel eller muskelgrupp fäster på tuberositas ulnae?

#4 Vilken del är processus spinosus?

#5 Vilken bokstav är SIPS?

#6 Vilket ben ledar (angränsar) caput fibula till?

#7 Vilket ben ledar (angränsar) os coccygis till?

#8 Vilket fäste har M. erector spinae?

#9 Vilken muskel gör rotation av halsryggen åt motsatta sidan?

#10 Vad heter muskeln som är markerad med H?

#11 Vilken funktion av discus intervertebralis?

#12 Vilken led är A?

#13 Vilken är skelettets mekaniska funktion?

#14 Vilket av följande är ett ursprung för höftledens adduktorer?

#15 Vad heter översta delen på bröstbenet?

#16 Vilken funktion har trapezius par ascendens?

#17 Vad betyder medialt?

#18 Vilka muskler aktiveras dynamiskt här?

#19 Vad är det latinska namnet för sena?

#20 Vilket påstående stämmer när personen ska återgå från stående till sittande (slut till start)?

Avsluta och rätta