Anatomiprov

Anatomi är grunden i alla utbildningar inom sjukvård och för manuella terapeuter såsom massörer och massageterapeuter där goda kunskaper om rörelseapparatens anatomi är avgörande. Gör ett prov och testa dina kunskaper. Lycka till!

Observera att detta prov inte är ett kunskapsprov att ansökan till de olika kurser vi arrangerar.

Results

Grattis! Du fick 80 procent eller mer rätt på provet vilket visar att du har goda kunskaper inom rörelseapparatens anatomi.

Du klarade inte provet men fick du mellan 70 och 79 procent rätt får resultatet ändå anses vara adekvat nivå för en massör/massageterapeut eller personlig tränare. Fick mindre än 70 procent då har du en del kunskapsluckor inom anatomi.

#1. Vilken muskel är pectoralis major ? Pectorali major

#2. Vilka muskler är synergist/agonist i flexion av art. coxae?

#3. Vad är det latinska namnet för muskel och vilken förkortning används?

#4. Vilken av följande muskler gör en flexion i axelleden?

#5. Vilken funktion har M. triceps brachii?

#6. Var har M. sartorius sitt ursprung?

#7. Vad betyder kaudal?

#8. Vilken muskel gör en supination i art. cubiti?

#9. Vilken funktion har rhomboideii?

#10. Vad är det latinska namnet för höger?

#11. Vilket fäste har M. latissimus dorsi?

#12. Vad betyder förkortningen art. ?

#13. Hur många halskotor har människan?

#14. Vilket fäste har M. erector spinae?

#15. Vilket ursprung har M. triceps brachii caput longum?

#16. Vad är det latinska namnet för ländkota?

#17. Vilken bokstav är SIPS?

#18. Vilken muskel fäster inte på pes anserinus?

#19. Vad innebär adduktion?

#20. Vilken funktion har M. rectus abdominis?

Avsluta och rätta