Anatomiprov

Anatomi är grunden i alla utbildningar inom sjukvård och för manuella terapeuter såsom massörer och massageterapeuter där goda kunskaper om rörelseapparatens anatomi är avgörande. Gör ett prov och testa dina kunskaper. Lycka till!

Observera att detta prov inte är ett kunskapsprov att ansökan till de olika kurser vi arrangerar.

Resultat

-
Grattis! Du fick 80 procent eller mer rätt på provet vilket visar att du har goda kunskaper inom rörelseapparatens anatomi.

Du klarade inte provet men fick du mellan 70 och 79 procent rätt får resultatet ändå anses vara adekvat nivå för en massör/massageterapeut eller personlig tränare. Fick mindre än 70 procent då har du en del kunskapsluckor inom anatomi.

#1 Vad innebär adduktion?

#2 Vilken muskel fäster inte på pes anserinus?

#3 Vilken funktion har rhomboideii?

#4 Vilket ursprung har M. infraspinatus?

#5 Vilken är skelettets mekaniska funktion?

#6 Vad är det latinska namnet för sena?

#7 Hur många halskotor har människan?

#8 Vilket fäste har M. erector spinae?

#9 Vilket fäste har Mm. rhomboideii?

#10 Vad är det latinska namnet för stortån?

#11 Vilken funktion har M. rectus abdominis?

#12 Vad är det latinska namnet för ländkota?

#13 På vilket ben kan man hitta malleolus lateralis?

#14 Vilket ben ledar (angränsar) os coccygis till?

#15 Vilken muskel gör en supination i art. cubiti?

#16 Vilket ursprung har trapezius?

#17 Vilken muskel är levator scapulae? Ange bokstav.

#18 Vilken muskel gör flexion i art. humeri?

#19 Vilka muskler aktiveras dynamiskt här?

#20 Vilken funktion har M. rectus femoris?

Avsluta och rätta