Anatomiprov

Anatomi är grunden i alla utbildningar inom sjukvård och för manuella terapeuter såsom massörer och massageterapeuter där goda kunskaper om rörelseapparatens anatomi är avgörande. Gör ett prov och testa dina kunskaper. Lycka till!

Observera att detta prov inte är ett kunskapsprov att ansökan till de olika kurser vi arrangerar.

Results

Grattis! Du fick 80 procent eller mer rätt på provet vilket visar att du har goda kunskaper inom rörelseapparatens anatomi.

Du klarade inte provet men fick du mellan 70 och 79 procent rätt får resultatet ändå anses vara adekvat nivå för en massör/massageterapeut eller personlig tränare. Fick mindre än 70 procent då har du en del kunskapsluckor inom anatomi.

#1. Vilken bokstav är trochanter minor?

#2. Vilket påstående stämmer när personen ska återgå från stående till sittande (slut till start)?

#3. Vilken funktion har M. tibialis anterior?

#4. Vilket ben ledar (angränsar) os coccygis till?

#5. Vad är det latinska namnet för underarm?

#6. Vilket fäste har Mm. rhomboideii?

#7. Vilken funktion har trapezius par ascendens?

#8. Vilka muskler aktiveras dynamiskt här?

#9. Vad är namnet på ledpannan i höftleden?

#10. Vilket ursprung har M. infraspinatus?

#11. Vad heter muskeln som är markerad med H?

#12. Var har M. vastus intermedius sitt ursprung?

#13. Vilket ben ledar (angränsar) caput fibula till?

#14. Vilken funktion har M. triceps brachii?

#15. Vad betyder kaudal?

#16. Vad heter hålet i kotorna där ryggmärgen passerar?

#17. Vilken skelettdel är B?

#18. Vilken muskel gör flexion i art. genu?

#19. Var har M. sartorius sitt ursprung?

#20. Vilka strukturer bidrar inte till stabiliteten i en led?

Avsluta och rätta