Anatomiprov

Anatomi är grunden i alla utbildningar inom sjukvård och för manuella terapeuter såsom massörer och massageterapeuter där goda kunskaper om rörelseapparatens anatomi är avgörande. Gör ett prov och testa dina kunskaper. Lycka till!

Observera att detta prov inte är ett kunskapsprov att ansökan till de olika kurser vi arrangerar.

Results

-
Grattis! Du fick 80 procent eller mer rätt på provet vilket visar att du har goda kunskaper inom rörelseapparatens anatomi.
Du klarade inte provet men fick du mellan 70 och 79 procent rätt får resultatet ändå anses vara adekvat nivå för en massör/massageterapeut eller personlig tränare. Fick mindre än 70 procent då har du en del kunskapsluckor inom anatomi.

#1. Vilken funktion har M. rectus abdominis?

#2. Vilka muskler aktiveras dynamiskt här?

#3. Vilket ben ledar (angränsar) caput fibula till?

#4. Vilken bokstav är SIPS?

#5. Vilken muskel fäster inte på pes anserinus?

#6. Vilket fäste har M. latissimus dorsi?

#7. Vilken muskel gör rotation av halsryggen åt motsatta sidan?

#8. Vilken av följande muskler gör en flexion i axelleden?

#9. Vilken led är A?

#10. Vad heter muskeln markerat med B?

#11. Vilken muskel är synergist/agonist i flexion av art. humeri?

#12. Var har M. vastus intermedius sitt ursprung?

#13. Vilket av följande är ett ursprung för höftledens adduktorer?

#14. Vad är det latinska namnet för stortån?

#15. Vilken muskel gör en supination i art. cubiti?

#16. Vad är det latinska namnet för höger?

#17. Vad innebär adduktion?

#18. Vad är det latinska namnet för ländkota?

#19. Vilken funktion har M. tibialis anterior?

#20. Vad heter hålet i kotorna där ryggmärgen passerar?

Avsluta och rätta