Anatomiprov

Anatomi är grunden i alla utbildningar inom sjukvård och för manuella terapeuter såsom massörer och massageterapeuter där goda kunskaper om rörelseapparatens anatomi är avgörande. Gör ett prov och testa dina kunskaper. Lycka till!

Observera att detta prov inte är ett kunskapsprov att ansökan till de olika kurser vi arrangerar.

Results

Grattis! Du fick 80 procent eller mer rätt på provet vilket visar att du har goda kunskaper inom rörelseapparatens anatomi.

Du klarade inte provet men fick du mellan 70 och 79 procent rätt får resultatet ändå anses vara adekvat nivå för en massör/massageterapeut eller personlig tränare. Fick mindre än 70 procent då har du en del kunskapsluckor inom anatomi.

#1. Var har M. sartorius sitt ursprung?

#2. Vilken muskel fäster inte på pes anserinus?

#3. Vad är det latinska namnet för muskel och vilken förkortning används?

#4. Vilken av följande leder är en kulled?

#5. Vad heter hålet i kotorna där ryggmärgen passerar?

#6. Vad är namnet på ledpannan i höftleden?

#7. Vilken struktur ledar (angränsar) Axis till?

#8. Vilken är skelettets mekaniska funktion?

#9. Vilken muskel eller muskelgrupp är G på bilden?

#10. Vad heter muskeln som är markerad med H?

#11. Vilket fäste har M. latissimus dorsi?

#12. Vilken funktion av discus intervertebralis?

#13. Vilken funktion har M. rectus abdominis?

#14. Vilken muskel eller muskelgrupp fäster på tuberositas ulnae?

#15. Vad betyder förkortningen art. ?

#16. Vilken muskel gör rotation av halsryggen åt motsatta sidan?

#17. Vilken muskel är synergist/agonist i flexion av art. humeri?

#18. Vilken bokstav är SIPS?

#19. Vilken muskel fäster på trochanter major?

#20. Vilken muskel gör flexion i art. genu?

Avsluta och rätta