Anatomiprov

Anatomi är grunden i alla utbildningar inom sjukvård och för manuella terapeuter såsom massörer och massageterapeuter där goda kunskaper om rörelseapparatens anatomi är avgörande. Gör ett prov och testa dina kunskaper. Lycka till!

Observera att detta prov inte är ett kunskapsprov att ansökan till de olika kurser vi arrangerar.

Results

Grattis! Du fick 80 procent eller mer rätt på provet vilket visar att du har goda kunskaper inom rörelseapparatens anatomi.

Du klarade inte provet men fick du mellan 70 och 79 procent rätt får resultatet ändå anses vara adekvat nivå för en massör/massageterapeut eller personlig tränare. Fick mindre än 70 procent då har du en del kunskapsluckor inom anatomi.

#1. Vilka muskler aktiveras dynamiskt här?

#2. Hur många halskotor har människan?

#3. Vad heter muskeln som är markerad med H?

#4. Vilken muskel är levator scapulae? Ange bokstav.

#5. Vilket ursprung har M. deltoideus pars dorsalis?

#6. Var har M. sartorius sitt ursprung?

#7. Vad heter översta delen på bröstbenet?

#8. Vad är det latinska namnet för stortån?

#9. Vilken funktion av discus intervertebralis?

#10. Vilken del är symphysis pubica?

#11. Vilket fäste har M. erector spinae?

#12. Vad är namnet på ledpannan i höftleden?

#13. Vilket påstående stämmer när personen ska återgå från stående till sittande (slut till start)?

#14. Vilket ursprung har trapezius?

#15. Vilka muskler gör en adduktion i art. humeri?

#16. Vilken funktion har M. tibialis anterior?

#17. Vilken bokstav är trochanter minor?

#18. Vilken funktion har M. teres major?

#19. Vilken av musklerna gör en utåtrotation av scapulae?

#20. Vilket ursprung har M. infraspinatus?

Avsluta och rätta