Anatomiprov

Anatomi är grunden i alla utbildningar inom sjukvård och för manuella terapeuter såsom massörer och massageterapeuter där goda kunskaper om rörelseapparatens anatomi är avgörande. Gör ett prov och testa dina kunskaper. Lycka till!

Observera att detta prov inte är ett kunskapsprov att ansökan till de olika kurser vi arrangerar.

Results

Grattis! Du fick 80 procent eller mer rätt på provet vilket visar att du har goda kunskaper inom rörelseapparatens anatomi.

Du klarade inte provet men fick du mellan 70 och 79 procent rätt får resultatet ändå anses vara adekvat nivå för en massör/massageterapeut eller personlig tränare. Fick mindre än 70 procent då har du en del kunskapsluckor inom anatomi.

#1. Vilken muskel är levator scapulae? Ange bokstav.

#2. Vilket ursprung har trapezius?

#3. Vad är det latinska namnet för underarm?

#4. Vilka strukturer bidrar inte till stabiliteten i en led?

#5. Vilken bokstav är SIPS?

#6. Vad heter översta delen på bröstbenet?

#7. Vilket ben ledar (angränsar) caput fibula till?

#8. Vilken är skelettets mekaniska funktion?

#9. Var har M. sartorius sitt ursprung?

#10. Vilken del är processus spinosus?

#11. Vilken muskel är synergist/agonist i flexion av art. humeri?

#12. Vad betyder förkortningen art. ?

#13. Vilket av följande är ett ursprung för höftledens adduktorer?

#14. Vilket fäste har M. latissimus dorsi?

#15. Vad är det latinska namnet för stortån?

#16. Vilken funktion har M. tibialis anterior?

#17. Vad är namnet på ledpannan i höftleden?

#18. Vilket ursprung har M. deltoideus pars dorsalis?

#19. Vilket fäste har M. erector spinae?

#20. Vilken muskel fäster på trochanter major?

Avsluta och rätta