Anatomiprov

Anatomi är grunden i alla utbildningar inom sjukvård och för manuella terapeuter såsom massörer och massageterapeuter där goda kunskaper om rörelseapparatens anatomi är avgörande. Gör ett prov och testa dina kunskaper. Lycka till!

Observera att detta prov inte är ett kunskapsprov att ansökan till de olika kurser vi arrangerar.

Results

Grattis! Du fick 80 procent eller mer rätt på provet vilket visar att du har goda kunskaper inom rörelseapparatens anatomi.

Du klarade inte provet men fick du mellan 70 och 79 procent rätt får resultatet ändå anses vara adekvat nivå för en massör/massageterapeut eller personlig tränare. Fick mindre än 70 procent då har du en del kunskapsluckor inom anatomi.

#1. På vilket ben kan man hitta olecranon

#2. Vilket fäste har Mm. rhomboideii?

#3. Vad innebär adduktion?

#4. Vad heter muskeln markerat med B?

#5. Vilken muskel fäster inte på pes anserinus?

#6. Vilken muskel gör flexion i art. genu?

#7. Vilken funktion har trapezius par ascendens?

#8. Vad är det latinska namnet för underarm?

#9. Vilken muskel är levator scapulae? Ange bokstav.

#10. Vilken funktion har rhomboideii?

#11. Vad är det latinska namnet för muskel och vilken förkortning används?

#12. Vilken funktion har M. levator scapulae?

#13. Vad heter översta delen på bröstbenet?

#14. Vilken funktion har M. teres major?

#15. Vad är det latinska namnet för ländkota?

#16. Vilken muskel gör en supination i art. cubiti?

#17. Vilken muskel gör flexion i art. humeri?

#18. Vilken av följande muskler gör en flexion i axelleden?

#19. Vad betyder kaudal?

#20. Vilken muskel eller muskelgrupp fäster på tuberositas ulnae?

Avsluta och rätta