Anatomiprov

Anatomi är grunden i alla utbildningar inom sjukvård och för manuella terapeuter såsom massörer och massageterapeuter där goda kunskaper om rörelseapparatens anatomi är avgörande. Gör ett prov och testa dina kunskaper. Lycka till!

Observera att detta prov inte är ett kunskapsprov att ansökan till de olika kurser vi arrangerar.

Results

-
Grattis! Du fick 80 procent eller mer rätt på provet vilket visar att du har goda kunskaper inom rörelseapparatens anatomi.
Du klarade inte provet men fick du mellan 70 och 79 procent rätt får resultatet ändå anses vara adekvat nivå för en massör/massageterapeut eller personlig tränare. Fick mindre än 70 procent då har du en del kunskapsluckor inom anatomi.

#1. Vilken muskel gör flexion i art. genu?

#2. Vilken funktion har M. triceps brachii?

#3. Vilket ursprung har M. deltoideus pars dorsalis?

#4. Vilka muskler aktiveras dynamiskt här?

#5. Vilket fäste har M. erector spinae?

#6. Vilken del är processus spinosus?

#7. Hur många halskotor har människan?

#8. Vilken funktion har trapezius par ascendens?

#9. Vilket ben ledar (angränsar) caput fibula till?

#10. Vilken muskel gör flexion i art. humeri?

#11. Vad heter hålet i kotorna där ryggmärgen passerar?

#12. Vilken av följande muskler gör en flexion i axelleden?

#13. Var har M. vastus intermedius sitt ursprung?

#14. Vilken led är A?

#15. Vad är det latinska namnet för höger?

#16. Vilket ben ledar (angränsar) os coccygis till?

#17. På vilket ben kan man hitta olecranon

#18. Vilken muskel fäster inte på pes anserinus?

#19. Vilken muskel gör rotation av halsryggen åt motsatta sidan?

#20. Vad betyder superior?

Avsluta och rätta