Anatomiprov

Anatomi är grunden i alla utbildningar inom sjukvård och för manuella terapeuter såsom massörer och massageterapeuter där goda kunskaper om rörelseapparatens anatomi är avgörande. Gör ett prov och testa dina kunskaper. Lycka till!

Observera att detta prov inte är ett kunskapsprov att ansökan till de olika kurser vi arrangerar.

Results

Grattis! Du fick 80 procent eller mer rätt på provet vilket visar att du har goda kunskaper inom rörelseapparatens anatomi.

Du klarade inte provet men fick du mellan 70 och 79 procent rätt får resultatet ändå anses vara adekvat nivå för en massör/massageterapeut eller personlig tränare. Fick mindre än 70 procent då har du en del kunskapsluckor inom anatomi.

#1. Vad betyder förkortningen art. ?

#2. Vad innebär extension?

#3. Vad betyder kaudal?

#4. Vilket ben ledar (angränsar) caput fibula till?

#5. Vilken struktur ledar (angränsar) Axis till?

#6. Vilken muskel är synergist/agonist i flexion av art. humeri?

#7. Vilken funktion har M. triceps brachii?

#8. Vilken muskel gör flexion i art. humeri?

#9. Vilket fäste har M. latissimus dorsi?

#10. Vilken av följande leder är en kulled?

#11. Vilken muskel gör rotation av halsryggen åt motsatta sidan?

#12. Vilket ursprung har M. triceps brachii caput longum?

#13. Vilken del är processus spinosus?

#14. Var har M. sartorius sitt ursprung?

#15. Vilken funktion har trapezius par ascendens?

#16. Vilket av följande är ett ursprung för höftledens adduktorer?

#17. Vilken bokstav är SIPS?

#18. På vilket ben kan man hitta olecranon

#19. På vilket ben kan man hitta malleolus lateralis?

#20. Vilken muskel eller muskelgrupp fäster på tuberositas ulnae?

Avsluta och rätta