Anatomiprov

Anatomi är grunden i alla utbildningar inom sjukvård och för manuella terapeuter såsom massörer och massageterapeuter där goda kunskaper om rörelseapparatens anatomi är avgörande. Gör ett prov och testa dina kunskaper. Lycka till!

Observera att detta prov inte är ett kunskapsprov att ansökan till de olika kurser vi arrangerar.

Results

-
Grattis! Du fick 80 procent eller mer rätt på provet vilket visar att du har goda kunskaper inom rörelseapparatens anatomi.
Du klarade inte provet men fick du mellan 70 och 79 procent rätt får resultatet ändå anses vara adekvat nivå för en massör/massageterapeut eller personlig tränare. Fick mindre än 70 procent då har du en del kunskapsluckor inom anatomi.

#1. Vilket ursprung har M. deltoideus pars dorsalis?

#2. Vilken muskel gör rotation av halsryggen åt motsatta sidan?

#3. Vilken struktur ledar (angränsar) Axis till?

#4. Vilken av musklerna gör en utåtrotation av scapulae?

#5. Vilken muskel fäster inte på pes anserinus?

#6. På vilket ben kan man hitta olecranon

#7. Hur många halskotor har människan?

#8. Vilken funktion har M. tibialis anterior?

#9. Vilken funktion har M. rectus femoris?

#10. Vilka muskler är synergist/agonist i flexion av art. coxae?

#11. Vad är det latinska namnet för sena?

#12. Vilken muskel eller muskelgrupp fäster på tuberositas ulnae?

#13. Vad är det latinska namnet för ländkota?

#14. Vilket ben ledar (angränsar) os coccygis till?

#15. Vad är det latinska namnet för muskel och vilken förkortning används?

#16. Vilken funktion har rhomboideii?

#17. Vilken muskel gör flexion i art. humeri?

#18. Vilket ursprung har M. triceps brachii caput longum?

#19. Vilken del är symphysis pubica?

#20. Vilket ursprung har trapezius?

Avsluta och rätta