Effekter av massage

Fysiologiska effekter av massage

Övergripande kan man massage anses påverka primärt muskler och bindvävnad däribland huden.

En sak att ta hänsyn till är att evidensen bakom manuell terapi och massagen är omstridd och bristfällig vid många situationer. Primärt anses effekten av massage kunna reducera muskelspänningar men även smärta. Den smärtan som kan minskas med massage sker via en fysiologisk förklaringsmodell som heter grindteorin. Det var psykologen Ronald Melzack och läkaren Patrick David Wall som lanserade teorin på 1960-talet. Grind-teorin bygger på att beröringsimpulser hämmar smärtimpulserna från att nå ryggmärgen för registrering.

Den mer generella avslappning som kan uppnås med massage anses beror på frisättning av hormonet oxytocin (kallas även för lugn- och rohormon). Ganska många studier om oxytocinets effekt är gjorda på djur vilket inte direkt behöver vara överförbart till människan.

Motsägelsefulla fynd finns även att kroppens eget morfin, hormonet endorfin, frisätts vilket skulle kunna förklara massagens smärtlindrande effekt. Endorfiner anses annars att de frisätts vid fysik aktivitet.

En del grepp töjer ut muskulaturen och den bindvävnad som finns vilket innebär att musklerna blir smidigare samt kan bindvävssammanväxningar (adherenser) motverkas.

Massage anses precis som med de flesta manuella medicinska behandlingsmetoderna ha en inverkan på det autonoma nervsystemet där parasympaticus och sympaticus påverkas vilket bland annat innebär att:

  • blodtrycket sänks tillfälligt
  • hjärtfrekvensen minskar något
  • tarmrörelser och andningen normaliseras.
  • öka cirkulationen i blodet där fler kapillären används och kapillärer vidgas
  • öka lymfcirkulationen

En del fysiologiska effekter som lyfts fram saknas det egentligen vetenskapligt stöd för eller är bevisen som finns motsägelsefulla. Det gäller bland annat ökad näringsupptag, förbättrad återhämtning och att immunförsvaret skulle stärkas. På det mentala nivån ger massage en känsla av välmående, upplevs avstressande och kroppskännedomen förbättras.

Tolkningar av massage gör att de i olika varianter som finns att massage kan vara för ren avslappning men även i syfte att behandla olika muskulära problem.

Muskelspänningar

Muskelspänningar kan leda till besvär och smärtor i rörelseapparaten. Orsakerna till muskulära spänningar anses vara olika faktorer såsom:

  • Dåliga och monotona arbetsställningar
  • Fysisk överbelastning
  • Kompensation för fysisk felbelastning
  • Känslomässiga orsaker däribland stress
Muskelspänningar och triggerpunkter är förändringar i fiberriktning av muskeln. Det är således fel att säga knutor.

Indikationer för massage

I Sverige brukar man ange att massage kan användas för följande tillstånd där grönfärgat står för att det finns mer belägg för att det verkligen kan hjälpa medan orangefärgat finns det tveksamheter och behöver utvecklas mer om vad som gäller.

Muskelspänningar med myoser och triggerpunkter

 

Smärtlindring

 

Normalisera rörelseförmåga

 

Allmän behandling

 

Nedbrytning av bindvävssammanväxningar (adherenser)

 

Förbättra kroppskännedom

 

Träningsvärk

 

Uttröttade muskler

 

Svullnader orsakade av dålig lymfcirkulation

 

Kramper

 

Kontrakturer

 

Ischiasbesvär

 

Reumatiska besvär

 

Crikulationsbesvär