Antidepressiva eller inte

En psykolog kritiserarar SVTs program om antidepressiva om att de är överdrivit positiva till läkemedel vid behandling vid depression. Förhoppningvis följer många vårdgivare oberoende profession inte vad media lyfter fram utan istället de vetenskapliga rapporter och riktlinjer som finns. Sedan kan det tänkas att olika professioner inom vården har olika synsätt och även inom samma yrkeskår kan det skilja sig åt om lämpliga behandling. En psykiatriker kanske förespråkar läkemedel mer än vad en psykolog gö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *