Hur mycket vila behövs egentligen mellan varje set i styrketräning?

Idag är det en tendens att många på gymmen vila väääldigt länge för ägna sig åt sin mobiltelefon eller samtala med sina vänner. En litteraturgranskning (review) i tidskriften Sports Medicine från 2009 konstaterar följande:


– kortare vila behövs om syftet är träna muskulär uthållighet där 20-60 sekunder rekommenderas.


– vila på 30-60 sekunder rekommenderas vid träning för muskeltillväxt om intensiteten vid träningen är måttlig vilket enligt min mening den oftast är när gymmedlemmar tränar flera set i mer än 30-40 minuter. Intensitet i styrketräning är inte bara belastningen utan hur mycket man pressar sig till muskelkollaps.


– träning med maximal belastning (en eller ett fåtal repetition maximum) för styrka och power kan kräva mer vila upptill 5 minuter mellan seten men majoriteten som tränar på gym tränar inte med detta syftet.

Vila är en faktor för träningseffekt men flera faktorer inverkar också.


Malmö den 15 april 2024

David Aston
Leg. Sjukgymnast

För tredje året är jag med på huvudvärkskursen för vårdgivare

För tredje året är jag med i Lipusgodkända kursen om huvudvärk för legitimerade vårdgivare. Detta sker i samarbete med Neurokliniken och Huvudvärksakademin i Lund. Jag föreläser om spänningshuvudvärk och cervikogen huvudvärk samt relevant anatomi på dag ett (11 april) och dag två (12 april) är mer praktiskt med hur undersökning/screening av patienter med cervikogen huvudvärk och spänningshuvudvärk kan se ut.

Malmö den 14 april 2024

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Huvudvärk

Huvudvärkssjukdomarna är enligt WHO:s studie Global Burden of Disease 2019 den andra vanligaste orsaken i världen till funktionsnedsättning i åldersgruppen 10–24 år och på femte plats i åldersgruppen 25–49 år. Huvudvärk anses vara det smärttillstånd som har den tredje högsta prevalensen av alla sjukdomar och där prevalensen för spänningshuvudvärk ligger på 42 % medan prevalensen för migrän hos vuxna ligger på cirka 15 %. För patienter innebär huvudvärk ett lidande fysiskt men även psykiskt och ekonomiskt.

Huvudvärk kan lokaliseras till olika delar av huvudet såväl unilateralt som bilateralt.

Goda kunskaper kring olika huvudvärksformer som migrän, spänningshuvudvärk, Hortons, läkemedelsutlöst huvudvärk och cervikogen huvudvärk men även kring röda flaggor är betydelsefullt för alla vårdgivare som träffar huvudvärkspatienter. I synnerhet är diagnostik med differentialdiagnostik och tvärprofessionell sjukvård avgörande för hur huvudvärkspatienter ska erhålla en optimal vård och ett bra omhändertagande. Att som vårdgivare ha en större insikt i hur olika vårdgivarprofessioner kan hjälpa patienter och att för komplexa huvudvärkspatienter hellre se en mer interdisciplinärt sjukvård är viktigt.

För legitimerade vårdgivare som är intresserade av huvudvärk och träffar huvudvärkspatienter har OrtMedRehab samarbete med Huvudvärksakademin som arrangerar en två dagars kurs.

Referenser

  1. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet 2020; 396:1204-22
  2. Fuensalida-Novo S, Palacios-Ceña M, Fernández-Muñoz JJ, et al. The burden of headache is associated to pain interference, depression and headache duration in chronic tension type headache: a 1-year longitudinal study. J Headache Pain. 2017: 18(1):119. Dec 28.
  3. Ferrante T, Manzoni GC, Russo M, Camarda C, Taga A, Veronesi L, Pasquarella C, Sansebastiano G, Torelli P. Prevalence of tension-type headache in adult general population: the PACE study and review of the literature. Neurol Sci. 2013 May;34 Suppl 1:S137-8.
  4. Ashina M, Katsarava Z, Do TP, Buse DC, Pozo-Rosich P, Özge A, Krymchantowski AV, Lebedeva ER, Ravishankar K, Yu S, Sacco S, Ashina S, Younis S, Steiner TJ, Lipton RB. Migraine: epidemiology and systems of care. Lancet. 2021 Apr 17;397(10283):1485-1495.
  5. Steiner TJ, Jensen R, Katsarava Z, et al. Aids to management of headache disorders in primary care (2nd edition): on behalf of the European Headache Federation and Lifting The Burden: the Global Campaign against Headache. J Headache Pain. 2019 May 21;20(1):57.
  6. Eigenbrodt AK, Ashina H, Khan S, et al. Diagnosis and management of migraine in ten steps. Nat Rev Neurol. 2021 Aug;17(8):501-514. doi: 10.1038/s41582-021-00509-5. Epub 2021 Jun 18.

Nya kursdatum 2022/2023

Tre kurser och vidareutbildningar finns nu datum framtaget för. Kursen med huvudvärk är ny för i år medan kursen Positional release med olika smärtsyndrom har haft uppehåll under pandemin men har arrangerats sedan 2004. Kursen i dry needling har pågått regelbundet sedan några år tillbaka. Vidareutbildning och kompetenshöjning år stimulerande för dig som vårdgivare/terapeut och är viktigt för alla som arbetar med patienter. Vi hoppas att några av våra kurser kan leda till att ni får mer kunskap och fler färdigheter att kunna hjälpa ännu fler av era patienter. Följ länkarna nedan för mer information.

Den 1 och 2 december 2022 arrangeras en två dagars huvudvärkskurs som sker i samarbete med Huvudvärksakademin. Kursen i september är redan fullbokad.

Den 15 och 16 oktober samt 26 november 2022 är det tre dagar kurs i dry needling med teori och mycket praktik i en liten klass för att ge optimal vägledning.

Den 4 och 5 februari 2023, 4 och 5 mars 2023 samt 1 och 2 april 2023 är det 6 dagars kursen i Positional release, olika smärtsyndrom och biomekanik kring bäckenleder och ryggrad.

Vi ser fram emot att ha dig en av våra kurser.

Malmö 7 juli 2023

David Aston

Ny utbildningslokal ännu mer centralt i Malmö

Nu har kursverksamheten flyttat till Kalendegatan 18 nära till Centralstationen och flera hotell.

Kalendegatan ligger mellan Petrikyrkan och Hanskompaniet
Kalendegatan 18 ligger är kontorsbyggnad där ett par restauranger ligger i samma fastighet.
På plan 2 hos sjukgymnast David Astons klinik finns utbildningslokalen
I utbildningslokalen finns flera anatomimodeller.

Hoppas att vi ses framöver på någon av vidareutbildningarna som vi har!

David Aston

Hans Axelson har gått bort

Hans Axelson som var grundare till den moderna efterkrigstidens massage i Sverige har gått bort igår efter en tids sjukdom. Hans öppnade Axelsons Gymnastiska Institut först i Malmö 1962. År 1964 öppnade han Wiking träningsstudio som senare blev Gracil Wiking och därefter Club Nautilus som drevs av hans två söner. Hans Axelson var tveklöst en av de största föregångarna på många vis vad gäller komplementärmedicin och massage i Sverige. Mer information om Hans finns här.

Malmö den 27 maj 2020

David Aston

Var femte svensk har ett gymkort

Enligt en artikel i Östra Småland har 20 procent i Sverige ett gymkort. Gymbranschen växer fortfarande men Nordic Wellness grundare anser att en viss mättnad sker. Troligen kan det slå mot gym som inte ingår i en större kedja. En intressant fråga är hur många nyttjar sitt gymkort regelbundet, låt säga, minst ett gympass per vecka.

Min egen erfarenhet från gymbranschen har visat att följsamhet för regelbunden träning är låg och på 1990-talet och framtill 2010 när jag själv arbetat på olika gym har mer än hälften av gymmedlemmarna slutat träna innan medlemskapet löpt ut. I några fall finns naturliga förklaringar med flytt eller sjukdom men i många fall har det nog handlat om bristande motivation.

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Ny utbildningslokal

Från februari 2020 har OrtMedRehab en ny utbildningslokal ännu mer centralt belägen i Malmö än tidigare. Du finner mer information här.

I Malmö mest centrala delar mellan universitet och Centralstationen ligger utbildningslokalen.