Hur mycket vila behövs egentligen mellan varje set i styrketräning?

Idag är det en tendens att många på gymmen vila väääldigt länge för ägna sig åt sin mobiltelefon eller samtala med sina vänner. En litteraturgranskning (review) i tidskriften Sports Medicine från 2009 konstaterar följande:


– kortare vila behövs om syftet är träna muskulär uthållighet där 20-60 sekunder rekommenderas.


– vila på 30-60 sekunder rekommenderas vid träning för muskeltillväxt om intensiteten vid träningen är måttlig vilket enligt min mening den oftast är när gymmedlemmar tränar flera set i mer än 30-40 minuter. Intensitet i styrketräning är inte bara belastningen utan hur mycket man pressar sig till muskelkollaps.


– träning med maximal belastning (en eller ett fåtal repetition maximum) för styrka och power kan kräva mer vila upptill 5 minuter mellan seten men majoriteten som tränar på gym tränar inte med detta syftet.

Vila är en faktor för träningseffekt men flera faktorer inverkar också.


Malmö den 15 april 2024

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *