Hur mycket vila behövs egentligen mellan varje set i styrketräning?

Idag är det en tendens att många på gymmen vila väääldigt länge för ägna sig åt sin mobiltelefon eller samtala med sina vänner. En litteraturgranskning (review) i tidskriften Sports Medicine från 2009 konstaterar följande:


– kortare vila behövs om syftet är träna muskulär uthållighet där 20-60 sekunder rekommenderas.


– vila på 30-60 sekunder rekommenderas vid träning för muskeltillväxt om intensiteten vid träningen är måttlig vilket enligt min mening den oftast är när gymmedlemmar tränar flera set i mer än 30-40 minuter. Intensitet i styrketräning är inte bara belastningen utan hur mycket man pressar sig till muskelkollaps.


– träning med maximal belastning (en eller ett fåtal repetition maximum) för styrka och power kan kräva mer vila upptill 5 minuter mellan seten men majoriteten som tränar på gym tränar inte med detta syftet.

Vila är en faktor för träningseffekt men flera faktorer inverkar också.


Malmö den 15 april 2024

David Aston
Leg. Sjukgymnast

För tredje året är jag med på huvudvärkskursen för vårdgivare

För tredje året är jag med i Lipusgodkända kursen om huvudvärk för legitimerade vårdgivare. Detta sker i samarbete med Neurokliniken och Huvudvärksakademin i Lund. Jag föreläser om spänningshuvudvärk och cervikogen huvudvärk samt relevant anatomi på dag ett (11 april) och dag två (12 april) är mer praktiskt med hur undersökning/screening av patienter med cervikogen huvudvärk och spänningshuvudvärk kan se ut.

Malmö den 14 april 2024

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Huvudvärk

Huvudvärkssjukdomarna är enligt WHO:s studie Global Burden of Disease 2019 den andra vanligaste orsaken i världen till funktionsnedsättning i åldersgruppen 10–24 år och på femte plats i åldersgruppen 25–49 år. Huvudvärk anses vara det smärttillstånd som har den tredje högsta prevalensen av alla sjukdomar och där prevalensen för spänningshuvudvärk ligger på 42 % medan prevalensen för migrän hos vuxna ligger på cirka 15 %. För patienter innebär huvudvärk ett lidande fysiskt men även psykiskt och ekonomiskt.

Huvudvärk kan lokaliseras till olika delar av huvudet såväl unilateralt som bilateralt.

Goda kunskaper kring olika huvudvärksformer som migrän, spänningshuvudvärk, Hortons, läkemedelsutlöst huvudvärk och cervikogen huvudvärk men även kring röda flaggor är betydelsefullt för alla vårdgivare som träffar huvudvärkspatienter. I synnerhet är diagnostik med differentialdiagnostik och tvärprofessionell sjukvård avgörande för hur huvudvärkspatienter ska erhålla en optimal vård och ett bra omhändertagande. Att som vårdgivare ha en större insikt i hur olika vårdgivarprofessioner kan hjälpa patienter och att för komplexa huvudvärkspatienter hellre se en mer interdisciplinärt sjukvård är viktigt.

För legitimerade vårdgivare som är intresserade av huvudvärk och träffar huvudvärkspatienter har OrtMedRehab samarbete med Huvudvärksakademin som arrangerar en två dagars kurs.

Referenser

  1. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet 2020; 396:1204-22
  2. Fuensalida-Novo S, Palacios-Ceña M, Fernández-Muñoz JJ, et al. The burden of headache is associated to pain interference, depression and headache duration in chronic tension type headache: a 1-year longitudinal study. J Headache Pain. 2017: 18(1):119. Dec 28.
  3. Ferrante T, Manzoni GC, Russo M, Camarda C, Taga A, Veronesi L, Pasquarella C, Sansebastiano G, Torelli P. Prevalence of tension-type headache in adult general population: the PACE study and review of the literature. Neurol Sci. 2013 May;34 Suppl 1:S137-8.
  4. Ashina M, Katsarava Z, Do TP, Buse DC, Pozo-Rosich P, Özge A, Krymchantowski AV, Lebedeva ER, Ravishankar K, Yu S, Sacco S, Ashina S, Younis S, Steiner TJ, Lipton RB. Migraine: epidemiology and systems of care. Lancet. 2021 Apr 17;397(10283):1485-1495.
  5. Steiner TJ, Jensen R, Katsarava Z, et al. Aids to management of headache disorders in primary care (2nd edition): on behalf of the European Headache Federation and Lifting The Burden: the Global Campaign against Headache. J Headache Pain. 2019 May 21;20(1):57.
  6. Eigenbrodt AK, Ashina H, Khan S, et al. Diagnosis and management of migraine in ten steps. Nat Rev Neurol. 2021 Aug;17(8):501-514. doi: 10.1038/s41582-021-00509-5. Epub 2021 Jun 18.

Ny utbildningslokal ännu mer centralt i Malmö

Nu har kursverksamheten flyttat till Kalendegatan 18 nära till Centralstationen och flera hotell.

Kalendegatan ligger mellan Petrikyrkan och Hanskompaniet
Kalendegatan 18 ligger är kontorsbyggnad där ett par restauranger ligger i samma fastighet.
På plan 2 hos sjukgymnast David Astons klinik finns utbildningslokalen
I utbildningslokalen finns flera anatomimodeller.

Hoppas att vi ses framöver på någon av vidareutbildningarna som vi har!

David Aston

Hans Axelson har gått bort

Hans Axelson som var grundare till den moderna efterkrigstidens massage i Sverige har gått bort igår efter en tids sjukdom. Hans öppnade Axelsons Gymnastiska Institut först i Malmö 1962. År 1964 öppnade han Wiking träningsstudio som senare blev Gracil Wiking och därefter Club Nautilus som drevs av hans två söner. Hans Axelson var tveklöst en av de största föregångarna på många vis vad gäller komplementärmedicin och massage i Sverige. Mer information om Hans finns här.

Malmö den 27 maj 2020

David Aston

Studie om läkares körvanor.

Ibland kommer det studier som vi undrar hur vi hade klarat oss utan. Här en studie publicerad i Brittish Medical Journal. Studien från USA berör bland snabbkörning hos specialistläkare och där psykiatriker ”vinner” med att köra snabbt och snabbast. Författarna nämner att det finns en föreställning om att personligheten spelar en roll vid val av specialisering hos läkare.

Kiropraktik kritiseras av kiropraktor

En intressant och lärorik video med Alan Alda som reporter där en kiropraktor kritiserar delar av kiropraktikens metoder. Information om kiropraktikens historia ges också.  Till en början måste alla behandlingsmetoder vara mer kritiska till deras egna tekniker för undersökning och behandling. Självklart gäller det således inte bara kiropraktik.

En del saker som nämns i videon är vad tyvärr patienter tror är effekten av ledmanipulation eller justering (adjustment på engelska) där just uppfattningen av att felställningar av skelettdelar kan inträffa och åtgärdas. Olyckligtvis finns det hybris även hos vissa kiropraktorer där man tror på att kiropraktik är lösningen för alla möjliga besvär och inte bara smärtor och stelhet från rörelseapparaten.