Läkare inom allmänmedicin drabbade av stress

Läkare inom allmänmedicin som primärt finns på vårdcentraler är enligt en artikel i Läkartidningen hårt drabbad av stress. Läkare inom denna specialitet är mesta frekvent drabbad av utmattningssyndrom. Psykiatrikern Alexander Wilczek berättar säger följande: ”New public management är skitdåligt som metod för att styra sjukvård. Om inte det är huvudproblemet så är det i alla fall en viktig anledning till ökningen av stressrelaterad psykisk sjukdom hos sjukvårdare.” I artikeln framkommer hur i ett projekt kring utmattningssyndrom där andel läkare ökat med över 20 procent.

Han säger även följande tänkvärda meningar: ”Man pratar om sjukvårdsproduktion, men vad är egentligen själva produkten? Vår verksamhet ska leda till att människor blir friska eller att deras lidande åtminstone ska minska. Det är ingen produkt!”

En annan artikel i samma tidning tar upp situationen i Kronoborgslän där 18 procent av läkarna inom primärvården uppvisar tecken på utmattningssyndrom.

I samma tidning kan man även läsa om sjukskrivningar bland läkare uppgår till ungefär 20 procent.

Naturligtvis kan detta förklara att vårdcentraler har brist på vårdcentralar. Arbetsmiljön för läkarna får anses vara bristfällig.

David Aston
Ergonom/Leg. Sjukgymnast

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *