Primärvård och frustration hos distriktsläkare

En bra artikel skriven av läkare Bengt Jönsson känns fortfarande aktuell. Ganska intressant är det nämns att Sverige har flest läkare per invånare i EU men andelen läkare med specialistkompetens inom allmänmedicin är förhållandevis låg jämfört med andra länder. Något fel kan man anse det är vad gäller organisation och system men hänsyn till vårdköer som finns till specialistsjukvården. Vore intressant och veta hur specialistsjukvården i andra EU-länder fungerar jämfört med Sverige.

Många vårdcentraler väljer att avlasta läkarna med att fysioterapeuter/sjukgymnaster tar emot patienter först när det gäller besvär från rörelseapparaten. Samtidigt finns det sjuksköterskor och distriktsköterskor på vårdcentraler som träffar patienter först men även triagerar. Sedan söker patienter även vårdgivare och terapeuter som inte är på vårdcentraler vilket rimligen också avlastar vårdcentralernas läkare. Sedermera kan det tänkas att tjänster som erbjuder digitala tjänster med bland annat läkarkontakt vilket också avlastar läkare på fysiska vårdcentraler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *